Werken met herbesluiten?

Pierre Sebregts,TA psychotherapeut (PTSTA) in een kliniek, in gesprek met Nynke de Geus, TA coach/counselor (PTSTA) in organisaties, over het werken met herbesluiten in hun werk.

Werken met herbesluiten? Pierre: ‘Tja, daar kan ik uren over praten…..Cliënten die vragen om mee te kijken in een veranderingsproces geef ik per minuut terug wat ik vind van wat zij zeggen en vooral welke indruk zij op mij maken. In TA-termen: welke psychologische boodschap geven zij mij en is die boodschap begrijpelijk in het ‘hier en nu’? Of is het iets wat meer iets zegt over deze cliënt en diens script? Als het antwoord ‘ja’ is dan zijn we al op een diepere laag aan beland. De volgende vraag is dan of deze cliënt zich bewust is van het feit dat een stukje Kind of Ouder zich nu in de Volwassene aandient als logisch of vanzelfsprekend, maar dat feitelijk niet kloppend is. Eigenlijk ben je in het werk met herbesluiten steeds met één oor en één oog bezig waar te nemen wie deze cliënt als kind is geweest en welke overlevingsmechanismen hij/zij heeft ontwikkeld. Of zoals Reich dat benoemde, je bent aanwezig als the third ear’.

Nynke: ‘Helemaal herkenbaar Pierre! En om jou aan te vullen is de aandacht voor het Kind in mijn cliënt een wezenlijk onderdeel van het werken met herbesluiten. Met compassie en liefde voor het Kind van toen om vanuit deze connectie naar het hier en nu te kunnen kijken. Om nieuwe opties te kunnen ontwikkelen. Om een herbesluit te nemen! In het begin dacht ik trouwens dat een eenmalig herbesluit genoeg zou zijn, maar dat is niet zo. Het vraagt in ons werk keer op keer aandacht voor het genomen herbesluit, uitgewerkt in concrete stappen en met bewustzijn op de nieuwe ontwikkeling. Werken op de millimeter zoals jij het ooit zei!

Wil je ook leren werken met herbesluiten in je 1-op-1 werk met cliënten?
Dan is opleiding Vakmanschap in herbeslissen iets voor jou!
Klik hier voor meer informatie.

Share this story:

Introductieleergang Transactionele Analyse

Wat is Transactionele Analyse (TA)? Zou het iets voor mij zijn? En wat leer ik dan? Voor iedereen die nieuwsgierig is en wil kennismaken met TA is er de introductieleergang TA. Deze is zowel online als fysiek te volgen.

Introductieleergang
Online introductieleergang