Egotoestanden: 5 opties om te reageren

< Alle onderwerpen

(functioneel)

Bestraffend

Bazig Dominant Structurerend

Instruerend Begrenzend

OIVO

Betuttelend

Verstikkend Overtoegeeflijk

Liefdevol Ondersteunend

Zorgzaam

Hier en nu Realistisch

Bewust

Luisteren Samenvatten Doorvragen

Samenwerkend Gehoorzaam

Volgend

Spontaan Authentiek Nieuwsgierig

AK IN

Onderdanig

Klagend Overaangepast

Rebels

Egocentrisch Roekeloos

Onrijp

SO = Structurerende Ouder / Vo = Voedende Ouder / AK = Aangepast Kind / NK = Natuurlijk Kind

Introductieleergang Transactionele Analyse

Wat is Transactionele Analyse (TA)? Zou het iets voor mij zijn? En wat leer ik dan? Voor iedereen die nieuwsgierig is en wil kennismaken met TA is er de introductieleergang TA. Deze is zowel online als fysiek te volgen.

Introductieleergang
Online introductieleergang