Terug naar data en locaties

Inschrijven:
Coaching & Counseling – Jaar 1

Deze inschrijving is:

Deelnemer

Factuurgegevens

* Check vooraf bij werkgever naar welk emailadres we de factuur mogen sturen en welk betalingskenmerk/inkoopnummer we op de factuur moeten vermelden voor een snelle en juiste administratieve verwerking.

Mijn investering:

  • Coaching & Counseling - Jaar1 - groep B
  • Datum: 25 jan. 2022
  • Locatie: Zeist
Kosten:
  • Deelname: € 2775
Totaalprijs: 2775