Waarom blijven mensen vasthouden aan manieren van denken, voelen of handelen, waarvan ze weten dat ze niet functioneel zijn? Waarom besluiten mensen steeds weer wat ze ‘volgende keer’ anders gaan doen? Herhalende patronen van gedrag die niet efficiënt zijn in het hier-en-nu vragen een herbesluit.

De TA academie biedt de mogelijkheid om tijdens een Herbeslissingsmarathon nader kennis te maken met de methodiek en de theorie van Herbeslissingen. De Herbeslissingsmethodiek is een waardevolle methodiek om het eigen script te veranderen en is tevens een krachtig professioneel instrument voor de ervaren TA professional.

De Herbeslissingsmarathon wordt verzorgd door Mil Rosseau en zijn vrouw Sonja Rosseau. Beiden zijn ervaren TA opleiders. Mil en Sonja zijn zelf opgeleid door de grondleggers van de Herbeslissingsschool, Bob en Mary Goulding.

Direct aanmelden Bekijk praktische informatie

Programma

In deze tweedaagse wordt de kracht van het herbeslissingswerk helder. Tijdens de Herbeslissingsmarathon wordt met de deelnemers gewerkt aan het herzien van oude en niet langer meer functionele scriptbesluiten. Deze dagen zijn vooral geschikt voor deelnemers die persoonlijk werk willen doen. Tegelijkertijd wordt de praktische toepassing van herbeslissingswerk uitgebreid gedemonstreerd en wordt de theoretische achtergrond toegelicht.

Resultaat

Na de Herbeslissingsmarathon 

  • beschik je over basiskennis van de theorie en de methodische aanpak van herbeslissingen;
  • heb je je verdiept in je eigen script;
  • heb je persoonlijk werk verricht indien je dat wenst;
  • heb je ervaring opgedaan in het werken met herbeslissingen.

Voor wie

Deelname staat open voor (oud)-studenten van de TA academie of van een ander TA opleidingsinstituut. Heb je alleen een introductieleergang TA 101 gevolgd en wil je wel deelnemen aan de Herbeslissingsmarathon? Neem dan even contact met ons op via info@ta-academie.nl. Deelname is mogelijk na een persoonlijk intakegesprek.

Praktische informatie

De Herbeslissingsmarathon vindt plaats op onze nieuwe locatie (per september 2021), Landgoed De Breul, Arnhemse Bovenweg 140 te Zeist. De marathon start om 10.00 uur. Op de eerste dag is er een avondprogramma dat wordt afgesloten met een gezamenlijk diner. De tweede dag eindigt om 16.00 uur. Lunch, diner, koffie en thee zijn bij de prijs inbegrepen.

De kosten voor deze Herbeslissingsmarathon bedragen € 885,-. De groep bestaat uit maximaal 16 deelnemers. 

Ervaringen van deelnemers

Aanteke

Dinsdagavond stond het op mijn kastje, het bewijs van deelname aan de herbeslissingsmarathon. 15 uur praktische TA leergang; 15 uur intensief werken in de praktijk, om met en van elkaar te leren. Dat certificaat staat voor zo ontzettend veel meer. Ik nam mijn eigen herbeslissing met als doel iets in mijn leven anders te gaan doen. Met mij nog 14 anderen. Bij elke herbeslissing van een ander kreeg mijn eigen herbeslissing meer vorm, kreeg ik hem scherper in beeld en werd hij steeds concreter. In de ene casus herkende ik iets van mezelf, in een andere minder. Bij een volgende voelde ik twijfel en een latere bracht me krachtige zekerheid. In de veiligheid die Mil en Sonja creëerden hebben de persoonlijke verhalen en herbesluiten van alle deelnemers mij geholpen een mooi eigen herbesluit te nemen. In twee dagen werd een extra basis gelegd voor verdere ontwikkeling. Het was warm, speciaal, verrijkend.

Martin

De herbeslissingsdagen met Mil en Sonja Rosseau heb ik persoonlijk ervaren als “de snelweg naar de diepte”. Wat mij betreft zijn we daarmee namelijk beland in het hart van de Transactionele Analyse. Want onze dieper gelegen besluiten, bijvoorbeeld over hoe we naar de wereld, onze medemens of onszelf kijken, vormen onze overtuigingen, sturen ons gedrag, onze gevoelens en ook onze communicatie. En vaak zijn we ons daar niet van bewust… Ik vond het bijzonder om zo snel met elkaar als groep de onderlinge intimiteit en kwetsbaarheid te ervaren. De persoonlijke thematieken die werden ingebracht door de deelnemers, werden vervolgens door Mil en Sonja op een uiterste veilige, respectvolle en liefdevolle wijze tegemoet getreden. Daarmee ontstond voor alle deelnemers veel permissie en protectie. Wederom dus de kracht van groepswerk ervaren; ook als toehoorder maak je bij een herbeslissingswerk door een andere deelnemer geregeld herkenning en/of verdieping bij jezelf mee. Een aanrader!

Gabrielle

Om in twee dagen een groep maximaal uit te nodigen tot en te begeleiden bij het nemen van herbesluiten die levens veranderen vraagt allereerst heel veel liefde, ervaring, scherpte en compassie. Mil en Sonja namen ons mee in een intiem en intensief groepsproces van spiegeling, heling en opties. Het klinkt wellicht simpel, maar om als contract voor een herbesluit echt de zin ‘what do you want to change today’ als uitgangspunt te nemen bleek zeer krachtig. Zo hebben sommige deelnemers bijvoorbeeld eerst hun ‘escape hatches’ gesloten. Om een herbesluit ook daadwerkelijk in de groep te verwoorden en hierin gesteund te worden is een verankering van het genomen besluit. Het was ingrijpend, ontroerend, en enorm inspirerend om hieraan deel te nemen. Als individu en als professional. Mijn leven is na deze workshop niet meer hetzelfde als daarvoor. Ik kan het iedereen aanraden: grijp deze kans!

Maarten

Wat ben ik blij dat ik heb deelgenomen aan de redecision marathon van Mil en Sonja. Het waren twee dagen die voor mij als fundamenteel voelden. In een warme en veilige omgeving was ruimte voor diep individueel onderzoek en herbeslissingen op vaak existentieel niveau. Mijn eigen herbeslissing voor de groep heb ik als wezenlijk ervaren en gaf mij ruimte en helderheid. Ik heb met veel bewondering gekeken naar de manier waarop Mil en Sonja de individuele processen begeleidden en heb daarin, als therapeut in opleiding, ook veel leermomenten gehad. Ik heb veel verbinding gevoeld met de groep en voelde al snel permissie om twee dagen lang mijzelf te kunnen zijn in mijn kwetsbaarheid en kracht. Ik kan de marathon iedereen warm aanbevelen.

New dates will be supplemented soon

Toch interesse? Neem dan gerust contact met ons op.