Herbeslissingen
Marathon & Theoriedag

Herbeslissingen

Waarom blijven mensen vasthouden aan manieren van denken, voelen of handelen, waarvan ze weten dat ze niet functioneel zijn? Waarom besluiten mensen steeds weer wat ze ‘volgende keer’ anders gaan doen? Herhalende patronen van gedrag die niet efficiënt zijn in het hier-en-nu vragen een herbesluit.

De TA academie biedt verschillende mogelijkheden om nader kennis te maken met het werk van Herbeslissingen: de Herbeslissingsmarathon en de Theoriedag Herbeslissingen. De marathon en de theoriedag zijn in combinatie of afzonderlijk van elkaar te volgen.

Direct aanmelden Bekijk praktische informatie

Voor wie

Deelname staat open voor (oud-)studenten van de TA academie of van een ander TA instituut. Heb je alleen de Introductieleergang TA 1-0-1 gevolgd en wil je er wel bij zijn? Neem dan even contact met ons op. In dit geval is deelname alleen mogelijk na een persoonlijk intakegesprek.

Herbeslissingsmarathon & Theoriedag Herbeslissingen

Herbeslissingsmarathon
In deze workshop wordt de kracht van het herbeslissingswerk helder. Het is een waardevolle methodiek om het eigen script te veranderen en is tevens een krachtig instrument voor de ervaren TA professional. 

De Herbeslissingsmarathon wordt verzorgd door Mil Rosseau (Master Psychologische en Pedagogische Wetenschappen, PTSTA-E) en zijn vrouw Sonja (Master Psychologische en Pedagogische Wetenschappen, CTA-E en PTSTA-P). Mil en Sonja zijn beiden opgeleid door de grondleggers van de Herbeslissingsschool binnen de TA, Bob en Mary Goulding.

Programma
Tijdens de tweedaagse Herbeslissingsmarathon wordt met de deelnemers gewerkt aan het herzien van oude, niet meer functionele scriptbesluiten. Deze dagen zijn vooral geschikt voor het persoonlijke werk dat deelnemers willen doen. Tegelijkertijd wordt de praktische toepassing van herbeslissingswerk uitgebreid gedemonstreerd.

Resultaat
Na de Herbeslissingsmarathon

  • heb je kennis gemaakt met en ervaring opgedaan in het werken rondom herbeslissingen
  • heb je je verdiept in  je eigen script
  • heb je persoonlijk werk verricht indien je dat wenst

Theoriedag Herbeslissingen
Op 20 december 2019 verzorgt Mil Rosseau een theoriedag rondom het nemen en begeleiden van herbesluiten. Mil is een ervaren en inspirerende PTSTA’er, opgeleid door de grondleggers van de Herbeslissingsschool, Bob en Mary Goulding.

Programma
De theoriedag staat in het teken van de TA filosofie en theorie achter het nemen van herbesluiten. Wie Mil kent weet, dat hij op deze dag ook een aantal kleine demonstraties zal geven!

Resultaat
Na de theoriedag Herbeslissingen

  • ken je de theorie en methodische aanpak van herbeslissingen
  • heb je kennis gemaakt met praktische handvatten rondom het werken met herbeslissingen

Ervaringen van deelnemers

Aanteke

Dinsdagavond stond het op mijn kastje, het bewijs van deelname aan de herbeslissingsmarathon. 15 uur praktische TA leergang; 15 uur intensief werken in de praktijk, om met en van elkaar te leren. Dat certificaat staat voor zo ontzettend veel meer. Ik nam mijn eigen herbeslissing met als doel iets in mijn leven anders te gaan doen. Met mij nog 14 anderen. Bij elke herbeslissing van een ander kreeg mijn eigen herbeslissing meer vorm, kreeg ik hem scherper in beeld en werd hij steeds concreter. In de ene casus herkende ik iets van mezelf, in een andere minder. Bij een volgende voelde ik twijfel en een latere bracht me krachtige zekerheid. In de veiligheid die Mil en Sonja creëerden hebben de persoonlijke verhalen en herbesluiten van alle deelnemers mij geholpen een mooi eigen herbesluit te nemen. In twee dagen werd een extra basis gelegd voor verdere ontwikkeling. Het was warm, speciaal, verrijkend.

Martin

De herbeslissingsdagen met Mil en Sonja Rosseau heb ik persoonlijk ervaren als “de snelweg naar de diepte”. Wat mij betreft zijn we daarmee namelijk beland in het hart van de Transactionele Analyse. Want onze dieper gelegen besluiten, bijvoorbeeld over hoe we naar de wereld, onze medemens of onszelf kijken, vormen onze overtuigingen, sturen ons gedrag, onze gevoelens en ook onze communicatie. En vaak zijn we ons daar niet van bewust… Ik vond het bijzonder om zo snel met elkaar als groep de onderlinge intimiteit en kwetsbaarheid te ervaren. De persoonlijke thematieken die werden ingebracht door de deelnemers, werden vervolgens door Mil en Sonja op een uiterste veilige, respectvolle en liefdevolle wijze tegemoet getreden. Daarmee ontstond voor alle deelnemers veel permissie en protectie. Wederom dus de kracht van groepswerk ervaren; ook als toehoorder maak je bij een herbeslissingswerk door een andere deelnemer geregeld herkenning en/of verdieping bij jezelf mee. Een aanrader!

Gabrielle

Om in twee dagen een groep maximaal uit te nodigen tot en te begeleiden bij het nemen van herbesluiten die levens veranderen vraagt allereerst heel veel liefde, ervaring, scherpte en compassie. Mil en Sonja namen ons mee in een intiem en intensief groepsproces van spiegeling, heling en opties. Het klinkt wellicht simpel, maar om als contract voor een herbesluit echt de zin ‘what do you want to change today’ als uitgangspunt te nemen bleek zeer krachtig. Zo hebben sommige deelnemers bijvoorbeeld eerst hun ‘escape hatches’ gesloten. Om een herbesluit ook daadwerkelijk in de groep te verwoorden en hierin gesteund te worden is een verankering van het genomen besluit. Het was ingrijpend, ontroerend, en enorm inspirerend om hieraan deel te nemen. Als individu en als professional. Mijn leven is na deze workshop niet meer hetzelfde als daarvoor. Ik kan het iedereen aanraden: grijp deze kans!

Maarten

Wat ben ik blij dat ik heb deelgenomen aan de redecision marathon van Mil en Sonja. Het waren twee dagen die voor mij als fundamenteel voelden. In een warme en veilige omgeving was ruimte voor diep individueel onderzoek en herbeslissingen op vaak existentieel niveau. Mijn eigen herbeslissing voor de groep heb ik als wezenlijk ervaren en gaf mij ruimte en helderheid. Ik heb met veel bewondering gekeken naar de manier waarop Mil en Sonja de individuele processen begeleidden en heb daarin, als therapeut in opleiding, ook veel leermomenten gehad. Ik heb veel verbinding gevoeld met de groep en voelde al snel permissie om twee dagen lang mijzelf te kunnen zijn in mijn kwetsbaarheid en kracht. Ik kan de marathon iedereen warm aanbevelen.

Praktische informatie

De Herbeslissingsmarathon vindt plaats op 25 en 26 januari 2021 op de campus van de TA academie in Soesterberg, Conferentiehotel Kontakt der Kontinenten. De marathon start om 10.00 uur, er is een avondprogramma en je sluit af met een gezamenlijk diner. Je overnacht bij Kontakt der Kontinenten. De tweede dag eindigt om 16.00 uur. Lunch, diner, overnachting, koffie, thee en ontbijt zijn bij de prijs inbegrepen.

Voor studenten die de marathon volgen in 2019 bedragen de kosten € 910,-. De groep bestaat uit maximaal 16 deelnemers.

De Theoriedag Herbeslissingen vindt plaats op 20 december 2019 op de campus van de TA academie in Soesterberg, Conferentiehotel Kontakt der Kontinenten. De opleidingsdag start om 10.00 uur en eindigt om 17.00 uur. Koffie, thee en lunch zijn bij de prijs inbegrepen.

De kosten voor deze dag bedragen € 250,-. De groep bestaat uit maximaal 16 deelnemers.  

25 en 26 januari 2021 Herbeslissingsmarathon
20 december 2019 Theoriedag Herbeslissingen
Aanmeldformulier Herbeslissingen theorie & marathon

Aanmelden Herbeslissingsmarathon

Adresgegevens

Factuurgegevens

Gegevens factuuradres