Leertherapie

Leertherapie

Hoe word je de professional die je wilt worden? Hoe kun je je eigen ervaringen meenemen en effectief gebruiken in je werk? En hoe weet je op welke manieren en wanneer je die ervaringen in kunt zetten?

Leertherapie is een krachtig instrument om jouw eigen professionele ontwikkeling en persoonlijke groei te bevorderen. Leertherapie is werken aan situaties die in je eigen leven een rol spelen. Leertherapie is ook in de rol van de ander durven kruipen zodat je ervaart en ondergaat wat de ander voelt en ondergaat.

Ervaren TA therapeuten Linda Hoeben en Pierre Sebregts verzorgen elk een eigen programma Leertherapie, speciaal voor de TA academie. Deelnemers aan het programma werken aan ontwikkelvragen die in hun werk en/of leven spelen.

Linda Hoeben (TSTA) werkt gedurende vier losse dagen met de deelnemers vanuit een lichaamsgerichte benadering. Linda heeft een praktijk voor lichaamsgerichte psychotherapie in Brussel.

Pierre Sebrechts (PTSTA) werkt gedurende een tweedaagse module vanuit de relationele TA. Pierre werkt als TA therapeut in een kliniek voor patiënten met persoonlijkheidsproblematiek.

Direct aanmelden Bekijk praktische informatie

Resultaat
Leertherapie is een vorm van therapie in het opleidingskader die je persoonlijke effectiviteit versterkt. Leertherapie leert hoe je kunt werken aan je eigen autonomie en hoe je je script thema’s nader kunt onderzoeken en beïnvloeden. Leertherapie leidt tot nieuwe inzichten en ervaringen die jouw persoonlijke en dus ook jouw professionele groei en ontwikkeling bevorderen. Leertherapie maakt je krachtiger in de relatie met je cliënt/medewerker.

Voor wie

Studenten en oud-studenten van de TA academie. Voor studenten aan de TA opleiding Psychotherapie wordt nadrukkelijk 50 uur Leertherapie geadviseerd. Voor studenten aan andere TA opleidingsprogramma’s is Leertherapie een aanrader.

Leertherapie is bovendien geschikt voor mensen in verschillende beroepsgroepen:

  • een leraar die weet welke relatie hij aan moet gaan om zijn leerlingen te motiveren.
  • een manager die goed om kan gaan met overdrachtsreacties vanuit zijn team en effectief leiding geeft.
  • een coach die goed bij zijn eigen gevoelsleven kan komen en dit als belangrijke bron van informatie gebruikt in zijn werk.
  • een therapeut die zelf voldoende therapie gevolgd heeft en ‘schoner’ werkt met zijn cliënten.

Lichaamsgerichte leertherapie & Relational TA leertherapie

Lichaamsgerichte leertherapie
“Het lichaam liegt nooit!”

Programma
Onder leiding van Linda Hoeben krijgt iedere deelnemer in vier dagen volop de kans om met lichaamswerk eigen patronen opgeslagen in handelen,denken en voelen te begrijpen en te veranderen. Ontdek hoe therapie ook ‘zonder woorden’ uiterst doeltreffend kan zijn. Linda Hoeben werkt met een groep van maximaal acht deelnemers. De vier dagen zijn vooral bedoeld om persoonlijke scriptthema’s nader te onderzoeken en helende ervaringen op te doen. Hoeben stelt het progamma in nauw overleg met de deelnemers samen. Zodat iedere deelnemer volop de ruimte krijgt om datgene te brengen en te halen wat hem of haar werkelijk verder helpt.

Wat kun je verwachten?
Tijdens de vier dagen lichaamsgerichte leertherapie krijgen de deelnemers de kans persoonlijke thema’s door te werken.

Deelname aan dit progamma biedt een unieke kans om Linda Hoeben aan het werk te zien. Er is ruimte om vragen te stellen over haar werkwijze en aanpak.

Relational TA leertherapie
“Het is de relatie die bepaalt!”

Programma
Pierre Sebregts leidt in twee dagen een vorm van leertherapie waarbij de deelnemers vanuit hun transacties met anderen de dimensies van de relatie onderzoeken. Het onderzoeken van overdracht en tegenoverdracht is daarbij een belangrijk instrument. Deelnemers leren vanuit de relatie met anderen waar hun sterke en zwakke kanten zitten en hoe ze deze aan scriptervaringen kunnen verbinden. Zij krijgen tools om waar gewenst en mogelijk een nieuw script te ontwikkelen. Als leidraad wordt het Relational TA model gebruikt.Sebregts concretiseert zijn programma in nauw overleg met de deelnemende studenten. Het programma biedt iedere deelnemer volop de ruimte om datgene te brengen en te halen wat hem of haar werkelijk verder helpt.

Wat kun je verwachten?
Tijdens de tweedaagse module Relational TA leertherapie krijgen de deelnemers de kans persoonlijke thema’s nader te onderzoeken. Leertherapie is vooral bedoeld voor persoonlijke groei. Deelname aan dit programma biedt een unieke kans om Pierre Sebregts aan het werk te zien. Er is ruimte om vragen te stellen over zijn werkwijze en aanpak.

Praktische informatie

De leertherapie vindt plaats op de campus van de TA academie in Soesterberg, Conferentiehotel Kontakt der Kontinenten. De dagen starten om 10.00 uur en eindigen om 17.00 uur. Koffie, thee en lunch zijn bij de prijs van de opleiding inbegrepen.

Voor studenten die starten in het academisch jaar 2019/2020 bedragen de kosten per jaar:
Het lichaam liegt nooit (4 dagen lichaamsgerichte leertherapie): € 1.200,-.
Het is de relatie die bepaalt (2 dagen relationele leertherapie): € 695,-.
Beide groepen bestaan uit maximaal 8 deelnemers.

Lichaamsgerichte leertherapie

Groep 1 23 maart 2020
20 april 2020
25 mei 2020
22 juni 2020
Groep 2 24 maart 2020
21 april 2020
26 mei 2020
23 juni 2020

Relationele therapie

5 en 6 maart 2020
Aanmeldformulier Leertherapie

Aanmeldformulier Leertherapie

Adresgegevens

Factuurgegevens

Gegevens factuuradres

Recente projecten