Masterclasses TA in het Onderwijs

Masterclasses TA in het onderwijs

Ben jij werkzaam in het onderwijs en wil jij je bekwamen in de toepassingsmogelijkheden van TA in jouw lesgroep(en)? Dan zijn de masterclasses TA in het onderwijs geschikt voor jou!

De focus in deze masterclasses ligt op het praktisch leren toepassen van TA filosofie, theorie en concepten in het onderwijs op groeps- en individueel niveau. Uitgangspunt is de gedachte dat de relatie tussen docent en leerlingen van cruciale betekenis is voor het welslagen van de schoolcarrière van ……? Van wie eigenlijk? Wij menen van jullie beiden. Hoe zorg je samen voor een veilig en gezond schoolklimaat waarbij leren en plezier centraal staan? TA biedt je opties om je eigen autonomie en die van leerlingen te vergroten.

Direct aanmelden Bekijk praktische informatie

Programma

In iedere masterclass staat een specifiek TA thema centraal. Elke masterclass bestaat uit twee aaneengesloten dagen. De verschillende masterclasses zijn afzonderlijk van elkaar te volgen.
Als je alle drie de masterclasses hebt gevolgd, kun je je deelcertificaten inwisselen voor een opleidingscertificaat Onderwijs en Opvoeding. Deze opleiding is geaccrediteerd door registerleraar.nl.

Masterclass Autonomie bevorderend onderwijs en de rol van contracteren.

Je leert werken met contracteren aan de hand van verdiepende theoretische kennis en experimenten in de eigen leergroep. Je onderzoekt hoe je met hulp van contracten kan werken aan autonomie , interactie met anderen en het ontwikkelen van competenties (Stevens 2002). Het gezamenlijk proces van contracteren bevordert verantwoordelijkheid in je onderwijsgroep en draagt bij aan veiligheid. De talloze oefensituaties maken dit duidelijk.

Masterclass Communicatie is de basis!

In deze masterclass wordt duidelijk welke communicatiewetten er gelden als je de communicatie wil benutten als krachtig didactisch en pedagogisch instrument. Het door Susannah Temple ontwikkelde
model van Functional Fluency geeft een helder inzicht in de effectiviteit van gedrag. Tijdens deze twee dagen maken we gebruik van de TIFF gedragsanalyse waarbij, na het invullen van de TIFF vragenlijst,
jouw gebruik van de verschillende gedragsmodi in kaart wordt gebracht. Je krijgt bovendien concrete handvatten voor nieuw gedrag in de dagelijkse onderwijspraktijk.

Masterclass De ontwikkeling centraal

In deze masterclass krijg je inzicht in de verschillende fases van de gezonde (psychologische) ontwikkeling van leerlingen. Pamela Levin heeft haar leven lang onderzoekswerk gedaan naar de ontwikkelingscyclus van kinderen en volwassenen. Vernieuwend in haar werk is de opvatting dat de menselijke ontwikkeling uit cycli bestaat die voortdurend herhaald worden en waarin je actief kunt interveniëren. In deze masterclass leer je hoe je als onderwijsprofessional een bijdrage kunt leveren aan iedere ontwikkelingsfase. Je krijgt handvatten om de ontwikkeling van leerlingen en studenten te begeleiden in de dagelijkse praktijk

Resultaat

Na deze masterclasses:

  • heb je concrete handvatten om effectieve relaties aan te gaan met leerlingen, studenten en collega’s en beschik je over voldoende opties om – waar nodig – daarin verbeteringen aan te brengen;
  • beschik je over concrete en inspirerende ideeën om verschillende TA concepten te integreren in je dagelijkse les- en begeleidingspraktijk;
  • heb je samengewerkt, gedeeld met en geleerd van collega-onderwijsgevenden met een passie voor TA;
  • heb je nieuwe energie om je rol als docent op een autonome, verbindende en zingevende manier in te vullen.

Voor wie

Onze masterclasses zijn vernieuwend en inspirerend voor alle docenten in het onderwijs: van basisonderwijs tot het hoger onderwijs. De enige voorwaarde die we stellen is dat je in het bezit bent
van een onderwijsbevoegdheid en dat je werkt met lesgroepen. Het is een aanbeveling om voorafgaand aan de masterclass de introductieleergang in de TA 1-0-1 te volgen.

Praktische informatie

De masterclasses vinden plaats op de campus van de TA academie in Soesterberg, Conferentiehotel Kontakt der Kontinenten. De opleidingsdagen starten om 10.00 uur en eindigen om 17.00 uur. Koffie, thee en lunch zijn bij de prijs van de opleiding inbegrepen.

Voor studenten die starten in het academisch jaar 2018/2019 bedragen de kosten voor één masterclass € 595,-. Schrijf je je in één keer in voor alle masterclasses, dan betaal je slechts € 1695,-.

Na aanmelding via de site ontvang je een bevestiging van deelname. De opleidingsgroep heeft maximaal 16 deelnemers. Voorafgaande aan de masterclass ontvang je per e-mail een uitnodiging met indien nodig verdere studie informatie.

Data 2019/2020

14 en 15 november 2019 Masterclass Autonomie bevorderend onderwijs en de rol van contracteren
23 en 24 januari 2020 Masterclass Communicatie is de  basis!
2 en 3 april 2020 Masterclass De ontwikkeling centraal!

 

Aanmeldformulier TA in het Onderwijs

Aanmeldformulier TA in het Onderwijs

Adresgegevens

Factuurgegevens

Gegevens factuuradres