Coaching & Counseling

Coaching & Counseling

Wil je leren hoe je TA kunt toepassen in de rol van coach, counselor of in je rol als leidinggevende? Dan is deze TA opleiding echt iets voor jou.

De focus in deze opleiding ligt op het leren toepassen van TA theorie en concepten in coachings- en/of counselingsrelaties of binnen coachend leiderschap. Je leert TA te gebruiken als instrument voor analyse, contractering en begeleiding in je professionele relaties. Uitgangspunt is de gedachte dat de relatie tussen de professional en cliënt/medewerker bepalend is voor het succes.

Direct aanmelden Bekijk praktische informatie

NOBCO PE vignet

Programma

De opleiding Coaching & Counseling (C&C) is een eenjarig of tweejarig programma, naar keuze. Elk jaar heeft negen lesmodules (tien dagen). De eerste module is een tweedaagse. De overige acht modules duren steeds een dag. Kies je voor een leergang van een jaar, dan kun je daarna de afweging maken een tweede leerjaar te volgen voor verdere verdieping. Elk leerjaar vormt een op zichzelf staand geheel waarin je aan de slag gaat met relevante TA concepten.

In het eerste leerjaar maak je kennis met de basisconcepten van de TA en leer je ze toe te passen in een coachings- of counselingsrelatie en/of in je rol als leidinggevende. We bieden theorie, literatuur, gevarieerde oefeningen en collegiale uitwisseling van ervaringen en ideeën. Je doorgrondt de theorie en de basisconcepten van de TA en je kunt deze integreren in je werk.

Het tweede jaar is een verdiepingsjaar. De basisconcepten komen terug en worden verdiept en verrijkt met onder meer de ontwikkeling van individuen en groepen, strategisch coachen en ethiek. Je oefent en werkt met de nieuw verworven inzichten en deelt je kennis en ervaring met je medestudenten.

Naast de opleidingsdagen neem je zeven keer per jaar deel aan een intervisiegroep van medestudenten. De intervisiebijeenkomsten worden door de studenten zelf gepland.

Resultaat

Aan het einde van het eerste leerjaar:

  • heb je je persoonlijke en professionele grenzen verlegd;
  • kun je een helder theoretisch TA kader hanteren om intrapersoonlijke, interpersoonlijke en groepsdynamische processen te begrijpen;
  • beschik je over de basisvaardigheden van de TA en ben je in staat adequaat TA methoden en -technieken toe te passen om zo effectief met individuen te werken.

Aan het einde van de tweede leerjaar:

  • heb je kennis van en inzicht in verdiepende TA concepten;
  • beschik je over een uitgebreide set TA methoden en -technieken om daarmee effectief met individuen en groepen te werken;
  • ben je in staat om je persoonlijke leerervaringen te integreren in de professionele relatie die je aangaat met je cliënten.

Voor wie

Deze opleiding is geschikt voor praktiserende coaches en/of counselors en voor professionals voor wie coaching een belangrijk onderdeel van het werk is. De opleiding is ook aantrekkelijk voor professionals die zich willen bekwamen in coachend leiderschap en zich de basisconcepten van de TA in een overzichtelijke en afgebakende periode van een jaar eigen willen maken.

Voor deelname aan de opleiding TA Coaching & Counseling is een hbo werk- en denkniveau en een relevante werksituatie (of zicht daarop) vereist. Voor je met deze opleiding start, dien je de Introductieleergang TA 1-0-1 te volgen.

Praktische informatie

De opleiding vindt plaats op de campus van de TA academie in Soesterberg, Conferentiehotel Kontakt der Kontinenten. De opleidingsdagen starten om 10.00 uur en eindigen om 17.00 uur. Koffie, thee en lunch zijn bij de prijs van de opleiding inbegrepen.

Voor studenten die starten in het academisch jaar 2020-2021 bedragen de kosten per jaar:
opleidingsjaar 1 : € 2.775,- (inclusief een groepssupervisie van drie uur);
opleidingsjaar 2 : € 2.775,- (inclusief een groepssupervisie van drie uur).
De kosten voor verplichte literatuur bedragen ongeveer € 230,-.

Optionele kosten:
supervisie individueel per uur € 130,-;
supervisie in groepsverband per groep per uur € 150,-.

Na aanmelding via de site voor het eerste leerjaar ontvang je een uitnodiging voor een intakegesprek met een van de opleiders van de opleiding. De groep bestaat uit maximaal 16 deelnemers. De studiebelasting is, naast de opleidingsdagen en intervisiebijeenkomsten ongeveer 6 uur per maand. Wanneer je definitief bent ingeschreven ontvang je een inlogcode voor de downloadpagina van de TA academie waarop alle studie-informatie, aan te schaffen literatuur en relevante artikelen te vinden zijn.

28 en 29 september 2020 Module 1: In deze opleiding komt het erop aan dat…
Kennismaking, visie op coachen, contracteren
3 november 2020 Module 2: Wat doe ik dat jij zo doet?
Egotoestanden van mezelf en mijn cliënt
1 december 2020 Module 3: Honger naar aandacht
Wat motiveert mensen? Wat is mijn werkstijl?
5 januari 2021 Module 4: Mensen zijn logische systemen
Script en autonomie
2 februari 2021 Module 5: Help ik de ander of help ik vooral mezelf?
Psychologisch spel en het beïnvloeden daarvan binnen de coachingsrelatie
2 maart 2021 Module 6: Het samenspel tussen lichaam en geest
Gevoelens, behoeften en het lichaam
6 april 2021 Module 7: Op de grens is het spannend
Coachen in de context
11 mei 2021 Module 8: Uit Script en Spel
Tekorten wegwerken
8 juni 2021 Module 9: Resultaten in het heden bieden wel een garantie!
Van resultaat naar succes

* In een uitzonderlijk geval kan nog een wijziging in de volgorde van de modules optreden

5 januari 2021 Module 1: In deze opleiding komt het erop aan dat…
Kennismaking, visie op coachen, contracteren
2 en 3 februari 2021 Module 2: Wat doe ik dat jij zo doet?
Egotoestanden van mezelf en mijn cliënt
Module 3: Honger naar aandacht
Wat motiveert mensen? Wat is mijn werkstijl?
3 en 4 maart 2021 Module 4: Mensen zijn logische systemen
Script en autonomie
Module 5: Help ik de ander of help ik vooral mezelf?
Psychologisch spel en het beïnvloeden daarvan binnen de coachingsrelatie
6 en 7 april 2021 Module 6: De taal van het lichaam
Gevoelens, behoeften en het lichaam
Module 7: Op de grens is het spannend
Coachen in de context
11 en 12 mei 2021 Module 8: Uit Script en Spel
Tekorten wegwerken
Module 9: Resultaten in het heden bieden wel een garantie!
Van resultaat naar succes
9 juni 2021 Reservemodule in verband met de lockdown in januari 2021
28 en 29 september 2020 Module 1: Ont-wikkelen
TA ontwikkelingspsychologie in coaching en counseling
3 november 2020 Module 2: Twee zielen, één gedachte?
Relatie als instrument
1 december 2020 Module 3: Het kan dus het mag?
Ethiek, het professioneel Oudersysteem
5 januari 2021 Module 4: Zo ben ik nu eenmaal
Personality Adaptations: werken met stijl- en patroon
2 februari 2021 Module 5: Alles hangt met alles samen. Maar hoe?
Coachen in context
2 maart 2021 Module 6: Goed (af)gehecht? Invloed verzekerd
TA en hechtingstheorie
6 april 2021 Module 7: Het leven is een schouwtoneel
Psychodrama als werkmethode
11 mei 2021 Module 8: Dit ben ik
Gender in coaching en counseling
8 juni 2021 Module 9: ‘The circle of life’
Afscheid nemen en loslaten

* In een uitzonderlijk geval kan nog een wijziging in de volgorde van de modules optreden

Data 2021-2022 jaar 1-A en jaar 2-A*

Module 1 27 en 28 september 2021
Module 2 2 november 2021
Module 3 30 november 2021
Module 4 18 januari 2022
Module 5 15 februari 2022
Module 6 15 maart 2022
Module 7 12 april 2022
Module 8 10 mei 2022
Module 9 7 juni 2022

* Data onder voorbehoud

Aanmeldformulier Coaching & Counseling

Aanmeldformulier Coaching & Counseling

Adresgegevens

Factuurgegevens

Gegevens factuuradres

Op basis van deze aanmelding nemen we contact met je op.

Introductieleergang Transactionele Analyse

Wat is Transactionele Analyse (TA)? Zou het iets voor mij zijn? En wat leer ik dan? Voor iedereen die nieuwsgierig is en wil kennismaken met TA is er de introductieleergang TA. Deze is zowel online als fysiek te volgen.

Introductieleergang
Online introductieleergang