Management & Organisatieontwikkeling

Management & Organisatieontwikkeling

Wil en durf jij de complexiteit van organisaties te onderzoeken? Dan is de opleiding TA Management & Organisatieontwikkeling iets voor jou! In deze opleiding gaat het om het vergroten van je eigen effectiviteit in het (be)sturen van groepen en organisaties.

Het Engelse gezegde ‘There are no such things as organizations, there are only people who behave’ maakt direct duidelijk dat wie een organisatie beïnvloeden wil vooral te maken krijgt met mensen en hun gedrag. En zodra er mensen in het spel zijn, verdwijnt de lineaire causaliteit en is er vooral complexiteit en onzekerheid. In je rol van leider komt het erop aan die te leren managen en het (af en toe) niet-weten te leren verdragen.

Direct aanmelden Bekijk praktische informatie

Programma

De opleiding Management & Organisatieontwikkeling is een eenjarig of tweejarig programma, naar keuze. Elk leerjaar bestaat uit vijf lesmodules van twee aaneengesloten dagen. Kies je voor een leergang van een jaar, dan kun je daarna de afweging maken een tweede leerjaar te volgen voor verdere verdieping. Elk leerjaar vormt een op zichzelf staand geheel waarin je aan de slag gaat met relevante TA concepten. De opleidingsgroep wordt begeleid door twee opleiders.

In het eerste leerjaar leer je hoe je met behulp van TA, de systeem- en communicatietheorie en de Group Relations Theory invloed kunt uitoefenen op organisaties. Er is ruim aandacht voor groepsdynamisch werk: wat kun je leren van het levende systeem waar je hier en nu deel van uitmaakt? Wat betekent het om lid te zijn van deze opleidingsgroep?

In het tweede leerjaar ligt het accent op het verbreden en verdiepen van de opgedane kennis en ervaring in jaar 1. Je breidt daarnaast je kennis over de ontwikkeling van individuen en groepen en je handelingsrepertoire rondom het werken met groepen verder uit. Je experimenteert met de nieuw verworven inzichten en deelt je kennis en ervaring met je medestudenten.

Naast deelname aan de tweedaagse opleidingsmodules participeren alle studenten in een intervisiegroep die in elk leerjaar vier keer samenkomt. De intervisiebijeenkomsten worden door de studenten zelf gepland.

Resultaat

Aan het einde van het eerste leerjaar:

  • heb je je persoonlijke en professionele grenzen verlegd;
  • kun je een helder theoretisch TA kader hanteren en kun je omgaan met modellen uit de systeem- en communicatietheorie en de Group Relations Theory. Hiermee kun je groepsdynamische processen verdragen, begrijpen en beïnvloeden;
  • beschik je over een basale set methoden en technieken uit de TA, de systeem- en communicatietheorie en de Group Relations Theory om daarmee effectief met groepen te werken.

Aan het einde van het tweede leerjaar:

  • beschik je over kennis en inzicht in ontwikkelingsfasen van groepen en een uitgebreide set methoden en technieken om daarmee effectief met groepen te werken;
  • heb je kennis van en inzicht in verdiepende TA concepten en kennis van en inzicht in modellen uit de systeem- en communicatietheorie en de Group Relations Theory;
  • ben je in staat om je persoonlijke leerervaringen te integreren in de professionele relatie die je aangaat met jouw cliëntgroepen.

Voor wie

De opleiding is bestemd voor professionals die in hun werk te maken hebben met vraagstukken omtrent effectieve beïnvloeding van mensen en systemen. Denk aan: trainers, (team)coaches, bestuurders, adviseurs, consultants, (interim-)managers, (adjunct-)directeuren en mensen met een leidinggevende functie binnen bedrijven en organisaties.

Voor deelname aan de opleiding TA Management & Organisatieontwikkeling is een hbo werk- en denkniveau vereist. Het is daarnaast van belang dat je over een werksituatie beschikt waarin je het geleerde kunt toepassen. Voor je met deze opleiding start, dien je de Introductieleergang TA 101 te volgen.

Praktische informatie

De opleiding vindt plaats bij: TA academie, Landgoed De Breul, Arnhemse Bovenweg 140 te Zeist. De opleidingsdagen starten om 10.00 uur en eindigen om 17.00 uur. Koffie, thee en lunch zijn bij de prijs van de opleiding inbegrepen. De opleidingsdagen worden begeleid door twee TA opleiders.

Voor studenten die starten in het academisch jaar 2021-2022 bedragen de kosten per jaar:
opleidingsjaar 1: € 2.995,-;
opleidingsjaar 2: € 2.995,-.

De kosten voor verplichte literatuur voor de gehele opleiding bedragen ongeveer € 125,-.

Optionele kosten:
supervisie individueel per uur € 130,-;
supervisie in groepsverband per groep per uur € 150,-.

Na aanmelding via de site voor het eerste leerjaar ontvang je een uitnodiging voor een intakegesprek met een van de opleiders. De opleidingsgroep heeft maximaal 16 deelnemers. De studiebelasting is, naast de opleidingsdagen en intervisiebijeenkomsten ongeveer 6 uur per maand. Wanneer je definitief bent ingeschreven ontvang je een inlogcode voor de downloadpagina van de TA academie waarop alle studie-informatie, aan te schaffen literatuur en relevante artikelen te vinden zijn.

2 en 3 september 2021 Module 1: First things first
Kennismaken, contractueel werken en het managen van verwachtingen in organisaties
7 en 8 oktober 2021 Module 2: Complexiteit verdragen
Persoonlijke scripts en organisatie-scripts
4 en 5 november 2021 Module 3: Groepen groeien, recht of krom
Psychologisch Spel in organisaties en de stagnatie doorbreken
2 en 3 december 2021 Module 4: Leiderschap en lidmaatschap
Rolmanagement is grensmanagement
13 en 14 januari 2022 Module 5: Zin in werk?
TA als motivatietheorie en ethiek in organisaties
22 en 23 november 2021 Module 1: First things first
Kennismaken, contractueel werken en het managen van verwachtingen in organisaties
20 en 21 december 2021 Module 2: Complexiteit verdragen
Persoonlijke scripts en organisatie-scripts
24 en 25 januari 2022 Module 3: Groepen groeien, recht of krom
Psychologisch Spel in organisaties en de stagnatie doorbreken
21 en 22 februari 2022 Module 4: Leiderschap en lidmaatschap
Rolmanagement is grensmanagement
21 en 22 maart 2022 Module 5: Zin in werk?
TA als motivatietheorie en ethiek in organisaties
3 en 4 februari 2022 Module 1: First things first
Kennismaken, contractueel werken en het managen van verwachtingen in organisaties
10 en 11 maart 2022 Module 2: Complexiteit verdragen
Persoonlijke scripts en organisatie-scripts
7 en 8 april 2022 Module 3: Groepen groeien, recht of krom
Psychologisch Spel in organisaties en de stagnatie doorbreken
19 en 20 mei 2022 Module 4: Leiderschap en lidmaatschap
Rolmanagement is grensmanagement
16 en 17 juni 2022 Module 5: Zin in werk?
TA als motivatietheorie en ethiek in organisaties
30 september en 1 oktober 2021 Module 1: Role as “taken”, Role as “given”
Welkom zijn, gehecht zijn, rolbewustzijn in organisatiedynamiek
4 en 5 november 2021 Module 2: Diagnose stellen en interveniëren
Analyseren, diagnosticeren en beïnvloeden van professionele ontwikkeling en groeipotentieel
2 en 3 december 2021 Module 3: De kwaliteit van de werkrelatie is bepalend voor het succes!
Consultant, manager of supervisor: er is altijd overdracht
13 en 14 januari 2022 Module 4: Co-creativiteit in teams
Teamcoaching met TA
10 en 11 februari 2022 Module 5: Diversiteit stuwt innovatie
Inclusiviteit en exclusiviteit op sociaal en psychologisch niveau
3 en 4 februari 2022 Module 1: Role as “taken”, Role as “given”
Welkom zijn, gehecht zijn, rolbewustzijn in organisatiedynamiek
10 en 11 maart 2022 Module 2: Diagnose stellen en interveniëren
Analyseren, diagnosticeren en beïnvloeden van professionele ontwikkeling en groeipotentieel
7 en 8 april 2022 Module 3: De kwaliteit van de werkrelatie is bepalend voor het succes!
Consultant, manager of supervisor: er is altijd overdracht
12 en 13 mei 2022 Module 4: Co-creativiteit in teams
Teamcoaching met TA
9 en 10 juni 2022 Module 5: Diversiteit stuwt innovatie
Inclusiviteit en exclusiviteit op sociaal en psychologisch niveau

Aanmelden

Aanmeldformulier Management & Organisatieontwikkeling

Aanmeldformulier Management & Organisatieontwikkeling

Adresgegevens

Factuurgegevens

Gegevens factuuradres

Op basis van deze aanmelding nemen we contact met je op.

Introductieleergang Transactionele Analyse

Wat is Transactionele Analyse (TA)? Zou het iets voor mij zijn? En wat leer ik dan? Voor iedereen die nieuwsgierig is en wil kennismaken met TA is er de introductieleergang TA. Deze is zowel online als fysiek te volgen.

Introductieleergang
Online introductieleergang