Persoonlijke Groei & Professionele Ontwikkeling

Persoonlijke Groei & Professionele Ontwikkeling

Wil je jouw persoonlijke groei en je professionele ontwikkeling echt aangaan? Dan biedt de driejarige TA Persoonlijke Groei & Professionele Ontwikkeling je alle mogelijkheden.

Deze opleiding vormt de kern van alle scholingsactiviteiten die de TA academie aanbiedt. De opleiding biedt je de mogelijkheid je cognitief en emotioneel diepgaand te ontwikkelen. De volgende ideeën over het werk van de professional zijn de pijlers onder deze opleiding:

  • De persoonlijkheid van de professional is een belangrijk instrument bij het behalen van succesvol resultaat.
  • Een professional, die menselijk gedrag als te beïnvloeden domein heeft, maakt gebruik van een onderbouwd psychologisch model, in dit geval de Transactionele Analyse.
  • Op het terrein van vaardigheden beschikt de professional over een uitgebreid instrumentarium.

Direct aanmelden Bekijk praktische informatie

Programma

De opleiding Persoonlijke Groei & Professionele Ontwikkeling (PG&PO) duurt drie jaar en bestaat uit negen lesmodules per jaar. Elke lesmodule duurt twee dagen. De opbouw van de opleiding is gefaseerd:

In het eerste leerjaar ligt de focus op kennis, vaardigheden en persoonlijke ontwikkeling. We behandelen alle basisconcepten van de TA. Je leert de TA toe te passen ‘op jezelf’. Het verkrijgen van TA kennis door studie, oefening, opgedane ervaringen en reflectie staat centraal.

In het tweede leerjaar leer je TA methoden en technieken toe te passen tijdens je professioneel functioneren. We bieden verdiepende concepten uit de TA aan. Supervisie maakt dit studiejaar deel uit van het programma.

In het derde leerjaar vindt verdere integratie plaats en leer je de TA te combineren met andere methoden. Zelfwerkzaamheid en eigen initiatief komen uitdrukkelijk aan bod. Tijdens de supervisie dagen breng je werksituaties in aan de hand van zelfgemaakte audio- en/of video-opnames en leer je zelf ook supervisie te geven.

Naast deelname aan de modules participeren alle studenten in een intervisiegroep die zeven keer per jaar samenkomt. De intervisiebijeenkomsten worden door de studenten zelf gepland.

Resultaat

Aan het einde van deze opleiding:

  • heb je diepgaand inzicht gekregen in wie jezelf bent, en ken je je kracht en je kwetsbaarheid;
  • ben je in staat ervaringen uit de persoonlijke en professionele wereld waarin je leeft en werkt te verstaan vanuit het (psychologisch) kader van TA;
  • beschik je over een uitgebreide set vaardigheden om succesvol te kunnen interveniëren bij vraagstellingen van individuen en vanuit groepen;
  • ben je in staat om de TA geïntegreerd met andere theorieën uit je werkveld toe te passen.

Voor wie

Deze opleiding is geschikt voor professionals die persoonsgericht en/of bedrijfsgericht werken en zichzelf als belangrijk instrument zien bij het behalen van succesvolle resultaten. De opleiding is met name aantrekkelijk voor diegene die TA op een diepgaand niveau willen bestuderen en integreren in hun persoonlijke en professionele ontwikkeling. Indien je belangstelling hebt om op termijn je CTA of MSc in TA te behalen vormt deze opleiding een uitstekende start.

Voor deelname aan de opleiding Persoonlijke Groei & Professionele Ontwikkeling is een hbo werk- en denkniveau vereist. Het is daarnaast van belang dat je over een werksituatie beschikt waarin je het geleerde kunt toepassen. Voor je met deze opleiding start, dien je de Introductieleergang TA 1-0-1 te volgen.

Praktische informatie

De opleiding vindt plaats op de campus van de TA academie in Soesterberg, Conferentiehotel Kontakt der Kontinenten. De opleidingsdagen starten om 10.00 uur en eindigen om 17.00 uur. Koffie, thee en lunch zijn bij de prijs van de opleiding inbegrepen.

Voor studenten die starten in het academisch jaar 2018/2019 bedragen de kosten per jaar:
Opleidingsjaar 1 : € 3.750,-
Opleidingsjaar 2 : € 3.750,-
Opleidingsjaar 3 : € 3.200,-
Deze kosten zijn exclusief aan te schaffen literatuur.

Optionele kosten:
Supervisie individueel per uur € 130,-
Supervisie in groepsverband per groep per uur € 150,-

Na aanmelding via de site voor het eerste leerjaar ontvang je een uitnodiging voor een intakegesprek met de mentor van jouw opleidingsjaar. De opleidingsgroep heeft maximaal 16 deelnemers. De studiebelasting is, naast de opleidingsdagen en intervisiebijeenkomsten ongeveer 8 uur per maand. Wanneer je definitief bent ingeschreven, ontvang je een inlogcode voor de downloadpagina van de TA academie waarop alle studie-informatie, aan te schaffen literatuur en relevante artikelen te vinden zijn.

Programma en data

3 en 4 oktober 2019 Module 1: Wat motiveert mij?
Kennismaking, contractering, TA als motivatietheorie
7 en 8 oktober 2019 Mentorgesprekken
7 en 8 november 2019 Module 2: Wie ben ik? Hoe communiceer ik?
TA als persoonlijkheids- en communicatietheorie
12 en 13 december 2019 Module 3: Heb ik dit zelf geschreven?
TA als ontwikkelingstheorie voor individu, groep/team, organisatie
16 en 17 januari 2020 Module 4: Zie je nou wel!
TA als theorie om patronen in communicatie te herkennen en te doorbreken
13 en 14 februari 2020 Module 5: Een goed begin is het halve werk
TA als contractmethode
5 en 6 maart 2020 Mentorgesprekken
12 en 13 maart 2020 Module 6: Ontwikkeling als flow
TA als ontwikkelingspsychologie bij individuele en teamontwikkeling
9 en 10 april 2020 Module 7: Relationele Autonomie
TA als toepassing in het werken met systemen/relaties
Dag 1 om je partner, vriend(in) uit te nodigen!
14 en 15 mei 2020 Module 8: De ene (TA)benadering is de andere niet
TA als theorie vanuit verschillende perspectieven en in voortdurende ontwikkeling
18 en 19 juni 2020 Module 9: Van resultaat naar succes
Evalueren en waarderen
3 en 4 oktober 2019 Module 1: TA en ethiek
Het professionele Oudersysteem
10 en 11 oktober 2019 Mentorgesprekken
7 en 8 november 2019 Module 2: De relatie is bepalend voor de kwaliteit
TA als relationele benadering
12 en 13 december 2019 Module 3: Gender in de professionele relatie
TA en seksualiteit
16 en 17 januari 2020 Module 4: Ons lichaam liegt niet
TA en lichaamsgericht werken
13 en 14 februari 2020 Module 5: Wie of wat bepaalt?
TA en Systeemtheorie
5 en 6 maart 2020 Mentorgesprekken
12 en 13 maart 2020 Module 6: Persoonlijkheid in ontwikkeling
Personality Adaptations
9 en 10 april 2020 Module 7: Het leven is een schouwtoneel
Psychodrama als werkmethode
14 en 15 mei 2020 Module 8: Goed (af)gehecht? Invloed verzekerd!
TA en hechtingstheorie
18 en 19 juni 2020 Module 9: Van resultaat naar succes
Evalueren en waarderen
3 en 4 oktober 2019 Module 1: De dynamiek van co-creatie
Co-creatieve TA
9 en 10 oktober 2019 Mentorgesprekken
7 en 8 november 2019 Module 2: Supervisie in de praktijk van de TA professional
12 en 13 december 2019 Module 3: Storingen gaan voor
TA en persoonlijkheidsstoornissen
16 en 17 januari 2020 Module 4: Werkstress en werkplezier: twee kanten van dezelfde medaille
13 en 14 februari 2020 Module 5: Intervisie/supervisie
4 en 6 maart 2020 Mentorgesprekken
12 en 13 maart 2020 Module 6: TA en strategisch coachen
Persoonlijk effectiviteit van de coachende professional
9 en 10 april 2020 Module 7: Intervisie/supervisie
14 en 15 mei 2020 Module 8: Intervisie/supervisie/persoonlijke pitch
18 en 19 juni 2020 Module 9: ‘The circle of life’
Afscheid nemen en loslaten

Verder studeren

Er bestaat de mogelijkheid een vierde leerjaar te volgen, gericht op het doen van het CTA examen. Dit internationale TA examen bestaat uit een schriftelijke casestudie en een mondeling examen. Bij goed gevolg ontvang je het recht het kwaliteitskeurmerk Certified Transactional Analyst (CTA) te voeren.

Meer over CTA

Ook biedt de TA academie de mogelijkheid om universitair af te studeren. Via de relatie die de TA academie heeft met The Berne Institute in het Verenigd Koninkrijk, kan na het behalen van het CTA, relatief eenvoudig de MSc titel worden verkregen.

Meer over MSc

Aanmelden

Aanmeldformulier TA Persoonlijke Groei & Professionele Ontwikkeling

Aanmelden Persoonlijke Groei & Professionele Ontwikkeling

Adresgegevens

Factuurgegevens

Gegevens factuuradres

Op basis van deze aanmelding nemen we contact met je op.