Persoonlijke Groei & Professionele Ontwikkeling

Persoonlijke Groei & Professionele Ontwikkeling

Wil je jouw persoonlijke groei en je professionele ontwikkeling echt aangaan? Dan biedt de driejarige TA opleiding Persoonlijke Groei & Professionele Ontwikkeling je alle mogelijkheden.

Deze opleiding vormt de kern van alle scholingsactiviteiten die de TA academie aanbiedt. De opleiding biedt je de mogelijkheid je cognitief en emotioneel diepgaand te ontwikkelen. De volgende ideeën over het werk van de professional zijn de pijlers onder deze opleiding:

  • de persoonlijkheid van de professional is een belangrijk instrument bij het behalen van succesvol resultaat;
  • een professional, die menselijk gedrag als te beïnvloeden domein heeft, maakt gebruik van een onderbouwd psychologisch model, in dit geval de Transactionele Analyse;
  • op het terrein van vaardigheden beschikt de professional over een uitgebreid instrumentarium.

Direct aanmelden Bekijk praktische informatie

Programma

De opleiding Persoonlijke Groei & Professionele Ontwikkeling (PG&PO) duurt drie jaar en bestaat uit negen lesmodules per jaar. Elke lesmodule duurt twee dagen. De opbouw van de opleiding is gefaseerd:

In het eerste leerjaar ligt de focus op kennis, vaardigheden en persoonlijke ontwikkeling. We behandelen alle basisconcepten van de TA. Je leert de TA toe te passen ‘op jezelf’. Het verkrijgen van TA kennis door studie, oefening, opgedane ervaringen en reflectie staat centraal.

In het tweede leerjaar leer je TA methoden en technieken toe te passen in je professioneel functioneren. We bieden verdiepende concepten uit de TA aan. Supervisie maakt dit studiejaar deel uit van het programma.

In het derde leerjaar vindt verdere verrijking en integratie plaats en leer je de TA te combineren met andere methoden. Zelfwerkzaamheid en eigen initiatief komen uitdrukkelijk aan bod. Tijdens de supervisiedagen breng je werksituaties in aan de hand van zelfgemaakte audio- en/of video-opnames en leer je zelf ook supervisie te geven.

Naast deelname aan de modules participeren alle studenten gedurende de opleiding in een intervisiegroep die zeven keer per jaar samenkomt. De intervisiebijeenkomsten worden door de studenten zelf gepland.

Resultaat

Aan het einde van deze opleiding:

  • heb je diepgaand inzicht gekregen in wie jezelf bent, en ken je je kracht en je kwetsbaarheid;
  • ben je in staat ervaringen uit de persoonlijke en professionele wereld waarin je leeft en werkt te verstaan vanuit het (psychologisch) kader van TA;
  • beschik je over een uitgebreide set vaardigheden om succesvol te kunnen interveniëren bij vraagstellingen van individuen en vanuit groepen;
  • ben je in staat om de TA geïntegreerd met andere theorieën uit je werkveld toe te passen.

Voor wie

Deze opleiding is geschikt voor professionals die persoonsgericht en/of bedrijfsgericht werken en zichzelf als belangrijk instrument zien bij het behalen van succesvolle resultaten. De opleiding is met name aantrekkelijk voor diegenen die TA op een diepgaand niveau willen bestuderen en integreren in hun persoonlijke en professionele ontwikkeling. Indien je belangstelling hebt om op termijn je CTA of MSc in TA te behalen vormt deze opleiding een uitstekende start.

Voor deelname aan de opleiding Persoonlijke Groei & Professionele Ontwikkeling is een hbo werk- en denkniveau vereist. Het is daarnaast van belang dat je over een werksituatie beschikt waarin je het geleerde kunt toepassen. Voor je met deze opleiding start, dien je de Introductieleergang TA 101 te volgen.

Praktische informatie

De opleiding vindt plaats bij TA academie, Landgoed De Breul, Arnhemse Bovenweg 140 te Zeist. De opleidingsdagen starten om 10.00 uur en eindigen om 17.00 uur. Koffie, thee en lunch zijn bij de prijs van de opleiding inbegrepen.

Voor studenten die starten in het academisch jaar 2021-2022 bedragen de kosten per jaar:
Opleidingsjaar 1 : € 3.795,-
Opleidingsjaar 2 : € 3.795,-
Opleidingsjaar 3 : € 3.295,-
De kosten voor de verplichte literatuur voor de gehele opleiding bedragen ongeveer € 260,-.

Optionele kosten:
Supervisie individueel per uur € 130,-
Supervisie in groepsverband per groep per uur € 150,-

Na aanmelding via de site voor het eerste leerjaar ontvang je een uitnodiging voor een intakegesprek met de mentor van jouw opleidingsjaar. De opleidingsgroep heeft maximaal 16 deelnemers. De studiebelasting is, naast de opleidingsdagen en intervisiebijeenkomsten ongeveer 8 uur per maand. Wanneer je definitief bent ingeschreven, ontvang je een inlogcode voor de downloadpagina van de TA academie waarop alle studie-informatie, aan te schaffen literatuur en relevante artikelen te vinden zijn.

Programma en data

4 en 5 oktober 2021 Module 1: Wat motiveert mij?
Kennismaking, contractering, TA als motivatietheorie
11 en 12 oktober 2021 Mentorgesprekken
8 en 9 november 2021 Module 2: Wie ben ik? Hoe communiceer ik?
TA als persoonlijkheids- en communicatietheorie
6 en 7 december 2021 Module 3: Heb ik dit zelf geschreven?
TA als ontwikkelingstheorie voor individu, groep/team, organisatie
10 en 11 januari 2022 Module 4: Zie je nou wel!
TA als theorie om patronen in communicatie te herkennen en te doorbreken
7 en 8 februari 2022 Module 5: Een goed begin is het halve werk
TA als contractmethode
14 en 15 februari 2022 Mentorgesprekken
7 en 8 maart 2021 Module 6: Ontwikkeling als flow
TA als ontwikkelingspsychologie bij individuele en teamontwikkeling
4 en 5 april 2022 Module 7: Relationele Autonomie
TA als toepassing in het werken met systemen/relaties
16 en 17 mei 2022 Module 8: De ene (TA)benadering is de andere niet
TA als theorie vanuit verschillende perspectieven en in voortdurende ontwikkeling
13 en 14 juni 2022 Module 9: Van resultaat naar succes
Evalueren en waarderen

* In een uitzonderlijk geval kan nog een wijziging in de volgorde van de modules optreden

 4 en 5 oktober 2021 Module 1: TA en ethiek
Het professionele Oudersysteem
14 en 15 oktober 2021 Mentorgesprekken
8 en 9 november 2021 Module 2: De relatie is bepalend voor de kwaliteit
TA als relationele benadering
6 en 7 december 2021 Module 3: De coach- en counseling relatie
TA en professionele begeleiding
10 en 11 januari 2022 Module 4: Ons lichaam liegt niet
TA en lichaamsgericht werken
7 en 8 februari 2022 Module 5: Wie of wat bepaalt?
TA en Systeemtheorie
14 en 21 februari 2022 Mentorgesprekken
7 en 8 maart 2022 Module 6: Persoonlijkheid in ontwikkeling
Personality Adaptations
4 en 5 april 2022 Module 7: Het leven is een schouwtoneel
Psychodrama als werkmethode
16 en 17 mei 2022 Module 8: Goed (af)gehecht? Invloed verzekerd
TA en hechtingstheorie
13 en 14 juni 2022 Module 9: Diversiteit helpt innovatie
Inclusiviteit op sociaal en psychologisch niveau

* In een uitzonderlijk geval kan nog een wijziging in de volgorde van de modules optreden

14 en 15 oktober 2021 Module 1: De dynamiek van co-creatie
Co-creatieve TA
2 en 10 november 2021 Mentorgesprekken
18 en 19 november 2021 Module 2: Supervisie in de praktijk van de TA professional
TA en supervisie in de werkpraktijk
Donderdag: ‘peer to peer’, zelfstandig aan de slag
16 en 17 december 2021 Module 3: Intervisie/supervisie
Donderdag: ‘peer to peer’, zelfstandig aan de slag
20 en 21 januari 2022 Module 4: Werkstress en werkplezier: twee kanten van dezelfde medaille
Belasting belastbaarheid in de context van werk en organisatie
Donderdag: ‘peer to peer’, zelfstandig aan de slag
17 en 18 februari 2022 Module 5: Autonomie in relaties
Dag 2 met partner
Donderdag: ‘peer to peer’, zelfstandig aan de slag
24 en 25 februari 2022 Mentorgesprekken
17 en 18 maart 2022 Module 6: Intervisie/supervisie
Donderdag: ‘peer to peer’, zelfstandig aan de slag
21 en 22 april 2022 Module 7: Intervisie/supervisie
Donderdag: ‘peer to peer’, zelfstandig aan de slag
19 en 20 mei 2022 Module 8: Intervisie/supervisie/persoonlijke pitch
Donderdag: ‘peer to peer’, zelfstandig aan de slag
16 en 17 juni 2022 Module 9: ‘The circle of life’
Afscheid nemen en loslaten

* In een uitzonderlijk geval kan nog een wijziging in de volgorde van de modules optreden

Verder studeren

Er bestaat de mogelijkheid een vierde leerjaar te volgen, gericht op het doen van het CTA examen. Dit internationale TA examen bestaat uit een schriftelijke casestudie en een mondeling examen. Bij goed gevolg ontvang je het recht het kwaliteitskeurmerk Certified Transactional Analyst (CTA) te voeren.

Meer over CTA

Ook biedt de TA academie de mogelijkheid om universitair af te studeren. Via de relatie die de TA academie heeft met The Berne Institute in het Verenigd Koninkrijk, kan na het behalen van het CTA, relatief eenvoudig de MSc titel worden verkregen.

Meer over MSc

Aanmelden

Aanmeldformulier TA Persoonlijke Groei & Professionele Ontwikkeling

Aanmelden Persoonlijke Groei & Professionele Ontwikkeling

Adresgegevens

Factuurgegevens

Gegevens factuuradres

Op basis van deze aanmelding nemen we contact met je op.

Introductieleergang Transactionele Analyse

Wat is Transactionele Analyse (TA)? Zou het iets voor mij zijn? En wat leer ik dan? Voor iedereen die nieuwsgierig is en wil kennismaken met TA is er de introductieleergang TA. Deze is zowel online als fysiek te volgen.

Introductieleergang
Online introductieleergang