TA Psychotherapie

Ben je psychotherapeut en wil je TA toepassen als methode van psychotherapie (theorie en praktijk)? Dan biedt de TA academie jou verschillende mogelijkheden.

Grondlegger van de TA, dr. Eric Berne, een Canadees-, Amerikaanse psychiater, ontwikkelde de TA als een effectieve aanpak waarbij cliënten hun patronen van ‘denken, voelen en handelen’ niet alleen analyseren, maar ook veranderen. De TA academie biedt geen traditionele psychotherapie opleiding, maar kiest voor een echte TA aanpak. Het gaat er niet om wat er allemaal mis is met een cliënt. Het gaat erom dat de therapeut, samen met de cliënt, onderzoekt welke ineffectieve en inefficiënte gedragspatronen de cliënt in de loop van het leven ontwikkelde. Als dit helder is, kan de cliënt zijn of haar eigen verandering tot stand brengen.

TA academie is ook lid van de NAP, de Nederlandse Associatie van Psychotherapie en de NVPA, het Nederlands verbond voor psychologen, psychosociaal therapeuten en agogen.

Bekijk praktische informatie

Programma’s

Voor de Herbeslissingsmarathon, klik hier.
Voor de Leertherapie, klik hier.
Voor de opleiding TA Psychotherapie, cohort 2017/2018, zie hieronder.

TA opleiding Psychotherapie

De TA opleiding Psychotherapie (PTO) duurt drie jaar en bestaat uit negen lesmodules per jaar. Elke lesmodule duurt twee dagen. De opbouw van de opleiding is gefaseerd.

In het derde jaar komen verschillende toepassingsgebieden aan bod: werken met angst en depressieve klachten, werkproblemen, trauma’s, opvoedings- en relatieproblemen. Daarnaast worden specifieke benaderingen uitgediept: psychodrama, herbeslissingstherapie en mentaliseren.

Naast deelname aan de modules participeren alle studenten in een intervisiegroep die zeven keer per jaar samenkomt. De intervisiebijeenkomsten worden door de studenten zelf gepland.

Resultaat

Aan het einde van deze opleiding:

  • kun je de TA gebruiken als methode van psychotherapie bij de behandeling van onder meer werk-, relatie- en opvoedingsproblemen, bij angst en depressieve klachten en bij problemen in het sociaal functioneren;
  • ben je in staat de TA als referentiekader hanteren in relatie tot andere cognitieve, gedragsmatige en psychodynamische theorieën en je bent je bewust van de mogelijkheden en beperkingen van deze kaders;
  • heb je jezelf als professional en als therapeut ontwikkeld, zowel cognitief als emotioneel;
  • heb je via leertherapie je sterke kanten en je ontwikkelgebieden beter leren kennen;
  • kun je de therapeutische relatie hanteren als een krachtig helend instrument binnen de psychotherapie.

Voor wie?

De opleiding is bestemd voor iedereen die in de eigen professionele praktijk ‘een stapje verder wil en durft te gaan’. En voor iedereen die cliënten wil faciliteren bij het op een ander spoor zetten van het persoonlijke en/of professionele leven. De opleiding is onder andere bestemd voor (bedrijfs)artsen, pastoraal werkenden, coaches, jeugdwerkers en gedragswetenschappers, zoals psychologen, pedagogen en agogen. Wil je ECP gecertificeerd worden, dan dien je na de driejarige opleiding Psychotherapie het CTA examen af te leggen. Vervolgens kun je met behulp van je opleidings- en CTA certificaat het ECP certificaat aanvragen.

Voor deelname aan de opleiding TA Psychotherapie is een relevante vooropleiding (minimaal hbo niveau) in de menswetenschappen vereist. Het is daarnaast van belang dat je over een werksituatie beschikt waarin je minimaal twintig uur per week relevant (therapeutisch) werk doet of gaat doen. Voor je met deze opleiding start, dien je de Introductieleergang TA 1-0-1 te volgen.

Praktische informatie

De opleiding vindt plaats op de campus van de TA academie in Soesterberg, Conferentiehotel Kontakt der Kontinenten. De opleidingsdagen starten om 10.00 uur en eindigen om 17.00 uur. Koffie, thee en lunch zijn bij de prijs van de opleiding inbegrepen.

Voor studenten die in het academisch jaar 2019/2020 de opleiding volgen bedragen de kosten voor
opleidingsjaar 3 : € 3.750,- Deze kosten zijn exclusief aan te schaffen literatuur.

Optionele kosten:
Supervisie individueel per uur € 130,-
Supervisie in groepsverband per groep per uur € 150,-

De opleidingsgroep heeft maximaal zestien deelnemers. De studiebelasting is naast de opleidingsdagen, de intervisiebijeenkomsten en de leertherapie (vijftig uur in drie jaar) ongeveer 8 uur per maand. Aan het eind van het eerste jaar krijgt elke student een bindend studieadvies. Wanneer je definitief bent ingeschreven ontvang je een inlogcode voor de downloadpagina van de TA academie waarop alle studie-informatie, aan te schaffen literatuur en relevante artikelen te vinden zijn.

3 en 4 oktober 2019 Module 1:  De rol van familie en gezin in psychotherapie
TA en systeemtheorie
17 oktober 2019 Mentorgesprekken
7 en 8 november 2019 Module 2: Impasses doorbreken?
TA en redecision theorie
12 en 13 december 2019 Module 3:  Een TA kijk op depressieve cliënten
Verandering van scriptovertuigingen bij depressieve cliënten
16 en 17 januari 2020 Module 4: Gender in de professionele relatie
TA en seksualiteit
13 en 14 februari 2020 Module 5: TA en stressgerelateerde stoornissen
27 en 28 februari 2020 Mentorgesprekken
12 en 13 maart 2020 Module 6: Opname? Wanneer ambulante therapie onvoldoende helpt
Klinische psychotherapie (KKP)
16 en 17 april 2020 Module 7: Het geheim van de TA therapeut
Alles wat je wilde weten over de rol van therapeutische interventies bij veranderprocessen
14 en 15 mei 2020 Module 8: Werken in psychotherapie met diversiteit en vervreemding
18 en 19 juni 2020 Module 9: Resultaat transformeren in succes