Accreditatie en Erkenningen

Accreditatie en Erkenningen

NRTO

Als aanbieder met het NRTO-keurmerk voldoen wij aan 6 hoge kwaliteitseisen en zijn hierop getoetst door een externe certificerende instelling.

Diverse beroepsverenigingen

Studenten aan de TA academie zijn verbonden aan diverse beroepsverenigingen. De student is zelf verantwoordelijk voor het melden van een TA opleiding bij een specifieke beroepsvereniging. Dit betekent dat de student onderzoekt welke eisen de betreffende beroepsvereniging stelt en de TA academie kan vragen om informatie die vereist is. Beroepsverenigingen waarvoor dit onder meer geldt zijn: LVPW, BAMW/Registerplein, SRVB, NIP (behalve kinder- en jeugdpsychologen), ABCcluster1, FGZPt en NOBCO.

Alle opleidingen van de TA academie zijn officieel erkende TA-opleidingen. Dat betekent dat ze voldoen aan de eisen van de Europese Associatie voor Transactionele Analyse (EATA) en de International Transactional Analysis Association (ITAA).

Registerplein Coaching & Counseling

Deelname aan de opleiding Coaching & Counseling levert per leerjaar 114 registerpunten op (228 in totaal voor twee jaar Coaching & Counseling) voor de geaccrediteerde deskundigheidsbevordering bij het Registerplein voor geregistreerde professionals.

LVPW

De TA academie heeft bij de LVPW de volgende opleidingen geaccrediteerd:

 • Introductieleergang in de TA, 1-0-1
  Deze tweedaagse is in het kader van bij- en nascholing gevalideerd voor 20 scholingspunten.
 • Persoonlijke Groei & professionele Ontwikkeling.
  Deze driejarige opleiding is in het kader van bij- en nascholing gevalideerd voor 150 scholingspunten.
 • Coaching & Counseling (erkende opleiding).
  Deze opleiding is in het kader van bij- en nascholing gevalideerd voor 60 scholingspunten per jaar, 120 in totaal. Deze opleiding wordt ook opgenomen bij de erkende opleidingen door de LVPW.

NOBCO

De TA academie heeft bij de NOBCO de volgende opleidingen geaccrediteerd:

 • Coaching & Counseling
  Deze opleiding is gevalideerd voor 63 Permanente Educatie uren, toegekend door de Nederlandse Orde van  Beroepscoaches.
 • TA en hechting
  Deze opleiding is gevalideerd voor 24 Permanente Educatie uren, toegekend door de Nederlandse Orde van  Beroepscoaches.
 • Embodied Coaching & Psychotherapie
  Deze opleiding is gevalideerd voor 24 Permanente Educatie uren, toegekend door de Nederlandse Orde van  Beroepscoaches.

Meer informatie tref je aan op www.NOBCO.nl

CPION

De driejarige opleiding Persoonlijke Groei & Professionele Ontwikkeling staat geregistreerd als Post-HBO Registeropleiding. Dit predicaat is in maart 2023 afgegeven door Centrum Post Initieel Onderwijs Nederland.

Overige accreditatie en erkenningen

De TA academie is CRKBO geregistreerd.

De Introductieleergang 1-0-1 is geaccrediteerd door SKB.

Voor vragen kun je contact opnemen met de Backoffice: info@ta-academie.nl.


Introductieleergang Transactionele Analyse

Wat is Transactionele Analyse (TA)? Zou het iets voor mij zijn? En wat leer ik dan? Voor iedereen die nieuwsgierig is en wil kennismaken met TA is er de introductieleergang TA. Deze is zowel online als fysiek te volgen.

Introductieleergang
Online introductieleergang