Anne is opleider bij de TA academie. Met zijn schat aan kennis van de TA en zijn jarenlange ervaring als opleider en supervisor inspireert en stimuleert hij studenten in hun ontwikkeling en groei. Anne heeft samen met met Henk Tigchelaar en Matti Sannen het fundament gelegd voor de TA academie.

Zijn motto is: ‘TA leren voltrekt zich op identiteitsniveau! Het gaat niet alleen om wat je weet en wat je kunt, het gaat vooral om wie je bent!’

Anne is internationaal erkend opleider en supervisor in de TA (TSTA). Hij is opgeleid in het organisatie- en psychotherapeutisch werkveld. Hij is medeauteur van het succesvolle boek over leiderschap ‘Einstein en de kunst van het zeilen’ en co-editor van het indrukwekkende TA overzichtswerk ‘Leerboek Transactionele analyse’, inmiddels ook in het Engels verschenen onder de titel ‘Into TA’.