Pierre is opleider en supervisor bij de TA academie. Hij doceert op uitnodigende en zorgvuldige wijze TA aan studenten werkzaam in een therapeutische setting. Een klik voelen met zijn studenten over de TA maakt hem enthousiast.

Wat hem raakt in TA: ‘met de power van TA in haar methode en haar therapeutische attitude heb ik iets degelijks in handen’

Pierre is internationaal erkend TA opleider (PTSTA). Hij behandelt als klinisch psycholoog al jaren patiënten met persoonlijkheidsstoornissen op de Viersprong, waar de TA als behandelmethode gehanteerd wordt. Hij is opleider bij de Nederlandse groepstherapievereniging (NVGP) en docent bij postdoctorale opleidingen voor GGZ psychologen.