ito ginagamit?

Ano ang Lorem Ipsum?

Ang Lorem Ipsum ay ginagamit na modelo ng industriya ng pagpriprint at pagtytypeset. Ang Lorem Ipsum ang naging regular na modelo simula pa noong 1500s, noong may isang di kilalang manlilimbag and kumuha ng galley ng type at ginulo ang pagkak

aang paglaganap ng electronic typesetting at nanatiling parehas. Sumikat ito noong 1960s kasabay ng pag labas ng Letraset sheets na mayroong mga talata ng Lorem Ipsum, at kamakailan lang sa mga desktop publishing software tulad ng Aldus Pagemaker ginamit ang mga bersyon ng Lorem Ipsum.

Share this story:

Introductieleergang Transactionele Analyse

Wat is Transactionele Analyse (TA)? Zou het iets voor mij zijn? En wat leer ik dan? Voor iedereen die nieuwsgierig is en wil kennismaken met TA is er de introductieleergang TA. Deze is zowel online als fysiek te volgen.

Introductieleergang
Online introductieleergang