STAP – subsidie

Voor een groot aantal van onze opleidingen is het mogelijk om STAP budget aan te vragen. Dit betreft de volgende opleidingen:

Wil je in aanmerking komen? Lees onderstaande tekst dan zorgvuldig door. Voor vragen of opmerkingen kun je contact opnemen met onze backoffice door te mailen naar info@ta-academie.nl of te bellen naar 085 878 09 93.

Wat is STAP?

STAP staat voor Stimulering Arbeidsmarktpositie en vervangt de regeling van belastingaftrek voor studiekosten. Vanaf 1 maart 2022 kan iedere burger een financiële tegemoetkoming aanvragen voor het volgen van een erkende opleiding. Deze tegemoetkoming is maximaal € 1.000,- (inclusief BTW) per jaar.

Wat zijn de voorwaarden?

Voorwaarde om STAP-budget te ontvangen, is dat je een link met de Nederlandse arbeidsmarkt hebt. Dat betekent dat je tussen de 18 jaar en de AOW-gerechtigde leeftijd moet zijn en in de afgelopen twee jaar in Nederland hebt gewerkt, een uitkering hebt ontvangen of bij een gemeente ingeschreven hebt gestaan. Ook moet je (of je partner) de Nederlandse nationaliteit of een andere Europese nationaliteit bezitten.

Wat moet je doen?

  • Schrijf je in voor een opleiding via het inschrijvingsformulier op de website van TA academie.
  • Voor een groot deel van onze opleidingen geldt dat er een intakegesprek plaatsvindt met de mentor van de opleiding alvorens je wordt toegelaten. Dit wordt aangegeven op onze website bij de opleidingsinformatie.
  • Vraag, nadat je bent toegelaten, zelf tijdig een STAP-aanmeldingsbewijs aan voor de betreffende opleiding. Dit kun je doen door een mailtje te sturen naar info@ta-academie.nl, onder vermelding van je huidige achternaam (én meisjesnaam wanneer aan de orde). Geef hierbij ook je geboortedatum door. Controleer je persoonlijke gegevens op het STAP aanmeldingsbewijs dat wij je toesturen via de mail.
  • Log in bij het scholingsportaal bij UWV https://www.stapuwv.nl en uploadt het aanmeldingsbewijs.
  • Je krijgt zelf bericht van het UWV of er nog subsidie beschikbaar is en of je aanvraag kan worden toegekend. Indien het is toegewezen, ontvangt ook TA academie een bevestiging.

Afhankelijk van de startdatum van de opleiding is het mogelijk om een nieuwe STAP budgetaanvraag te doen in de volgende aanvraagperiode. Elke 2 maanden start er namelijk een nieuwe aanvraagperiode STAP-budget.

Let op:

De wettelijke voorwaarden voor STAP-budget geven aan dat de opleiding niet eerder dan 4 weken na de indiening van de aanvraag mag starten, maar uiterlijk binnen 3 maanden na de aanvraagperiode moet starten. Houd hier rekening mee met het bepalen van de budgetaanvraagdatum. Er is per periode ruimte voor zo’n 40.000 aanvragen. De praktijk wijst uit dat het budget binnen een paar uur op is. Plan je budgetaanvraag daarom bij voorkeur direct na de start van een aanvraagperiode. Op = op! Kijk op www.stapuwv.nl wanneer het volgende tijdvak start.

Uitbetaling

Als TA academie je heeft toegelaten voor een opleiding, sturen wij jou de factuur voor de totale opleidingskosten. Deze betaal je gewoon binnen de gestelde betalingstermijn. Als je vervolgens de STAP subsidie door UWV krijgt toegekend, stuurt TA academie je een creditfactuur ter waarde van het door UWV aan jou toegezegde budget. Je krijgt het geld dan teruggestort op je bankrekening. Op hetzelfde moment sturen we een factuur naar het UWV. UWV betaalt de STAP subsidie vervolgens direct aan TA academie uit.

Annuleren of wijzigen

Wanneer je om onvoorziene redenen toch niet deelneemt aan een opleiding, is het belangrijk dat je ook zelf in het portaal van UWV aangeeft dat de opleiding niet doorgaat. Daarmee vervalt je aanvraag voor de subsidie. Wanneer je na de start van de opleiding stopt, is de subsidie al uitgekeerd en kun je als deelnemer het budget niet nog een keer inzetten voor een andere opleiding dat jaar. Wijzigen van startmoment doe je altijd in overleg met TA academie.

Afronding

Na afloop van de training/opleiding stuurt TA academie een Bewijs van Deelname/Diploma aan het UWV. Daarmee is de financiële tegemoetkoming formeel vastgesteld en wordt de procedure afgerond.

Deelname ongeacht financiële tegemoetkoming

We raden je aan om je deelname aan een opleiding niet afhankelijk te maken van het wel of niet verkrijgen van de financiële tegemoetkoming. Er bestaat een mogelijkheid dat de subsidiepot leeg is in het tijdvak van jouw aanvraag. Ook bij een meerjarige opleiding geeft het UWV geen garantie dat in de vervolgjaren de financiële vergoeding wordt toegekend.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op www.stapuwv.nl

Let op: er zijn diverse websites actief die de indruk wekken dat je je daar kunt aanmelden voor de subsidie. Niet intrappen!

TA Opleidingen

Persoonlijke Groei & Professionele Ontwikkeling

Wil je jouw persoonlijke groei en je professionele ontwikkeling echt aangaan? Dan biedt de driejarige TA opleiding Persoonlijke Groei & Professionele Ontwikkeling je alle mogelijkheden. 

Management & Organisatieontwikkeling

De opleiding is bestemd voor professionals die in hun werk te maken hebben met vraagstukken omtrent effectieve beïnvloeding van mensen en systemen.

Coaching & Counseling

Deze opleiding is geschikt voor praktiserende coaches en/of counselors en voor professionals voor wie coaching een belangrijk onderdeel van het werk is.

Ben jij opzoek naar een website webshop of e-learning?

Website

Korte intro over het pakket, Vervolgens de inhoud er onder.

Webshop

Korte intro over het pakket, Vervolgens de inhoud er onder.

E-learning

Korte intro over het pakket, Vervolgens de inhoud er onder.

Met het versturen van dit formulier geef je toestemming aan ons om via deze gegevens contact met je te zoeken. Wil je weten hoe wij met jouw ingevulde gegevens omgaan, lees hier onze privacyverklaring.