Autonomie

Autonomieontwikkeling is het doel van TA. Kinderen zijn gebaat bij opvoeders, medewerkers bij
leidinggevenden en coachees bij coaches die hen zodanig strooks (erkenning) geven dat hun
autonomie wordt bevorderd. Hierdoor zijn zij in staat effectieve relaties aan te gaan, zelfstandig en
probleemoplossend te werken en kunnen zij genieten van hun leven en hun werk.

Eric Berne gaf de volgende beschrijving van het begrip autonomie: “Autonomie manifesteert zich
door het vrijkomen of door het herstel van drie vermogens: bewustheid, spontaniteit en intimiteit.”
Impliciet gaf Berne hiermee aan dat autonomie hetzelfde is als vrij zijn van script.

Julie Hay voegde aan de beschrijving van Berne een aantal aspecten toe. Zij geeft aan dat autonome
mensen de volgende capaciteiten (opnieuw) hebben verworven:

Awareness
Zij zijn zich bewust van wat er in hen en om hen heen gebeurt, zonder hetgeen er gebeurt te
interpreteren, van waardeoordeel te voorzien of informatie te filteren. Zij leven in het hier en nu.

Alternatives
Zij beschikken over de mogelijkheid om vrijuit te kiezen uit meerdere opties en keuzemogelijkheden,
zeker als het lastig wordt. Zij kiezen de ego-toestand van waaruit ze willen reageren en die past bij
het hier en nu.

Authenticity
Zij zijn volop OK, ook met zichzelf, en dragen geen masker. De uitgedrukte gevoelens en behoeften
tussen henzelf en de ander zijn authentiek.

Attachment
Zij zijn in staat verbinding te maken en te onderhouden met andere mensen.

Accountability
Zij nemen verantwoordelijkheid voor hun eigen gedrag omdat zij weten dat zij het zijn die de keuze
voor dat gedrag hebben gemaakt.

Ian Stewart en Vann Joines definiëren autonomie als volgt: “Autonomie is zich gedragen, denken en
voelen als reactie op de werkelijkheid in het hier en nu, in plaats van als reactie op
scriptovertuigingen.”

Bronnen

Berne, E. (1964). Games people play. New York: Grove Press.
Hay, J. (2012). Donkey bridges for developmental TA. Making Transactional Analysis accessible and
memorable.
Hertford: Sherwood Publishing.
Stewart, I. and Joines, V. (2012). TA Today. A new introduction to Transactional Analysis. Nottingham:
Lifespace Publishing.

TA Opleidingen

Persoonlijke Groei & Professionele Ontwikkeling

Wil je jouw persoonlijke groei en je professionele ontwikkeling echt aangaan? Dan biedt de driejarige TA opleiding Persoonlijke Groei & Professionele Ontwikkeling je alle mogelijkheden. 

Management & Organisatieontwikkeling

De opleiding is bestemd voor professionals die in hun werk te maken hebben met vraagstukken omtrent effectieve beïnvloeding van mensen en systemen.

Coaching & Counseling

Deze opleiding is geschikt voor praktiserende coaches en/of counselors en voor professionals voor wie coaching een belangrijk onderdeel van het werk is.

Ben jij opzoek naar een website webshop of e-learning?

Website

Korte intro over het pakket, Vervolgens de inhoud er onder.

Webshop

Korte intro over het pakket, Vervolgens de inhoud er onder.

E-learning

Korte intro over het pakket, Vervolgens de inhoud er onder.

Met het versturen van dit formulier geef je toestemming aan ons om via deze gegevens contact met je te zoeken. Wil je weten hoe wij met jouw ingevulde gegevens omgaan, lees hier onze privacyverklaring.