TA in organisaties

Wil je de complexiteit van jouw organisatie onderzoeken en de mechanismen die verandering en ontwikkeling in de weg staan overwinnen? Wil je aan de slag met de cultuur van jouw organisatie? Wil je medewerkers helpen hun persoonlijke en professionele autonomie te (her)vinden en verantwoordelijkheid te nemen voor hun rol? Kies dan voor een trainings- of begeleidingstraject bij de TA academie.

Leiderschaps- en organisatieontwikkeling

Mensen maken je organisatie. Wil je als organisatie ontwikkelen en groeien, dan is het belangrijk dat je jouw medewerkers meekrijgt. TA academie is expert in leiderschaps- en organisatieontwikkeling. Onze trainers weten als geen ander welke middelen en methoden je daarvoor in kunt zetten. Die expertise en passie delen ze graag met anderen.

Onze trainers komen uit verschillende sectoren: onderwijs, gezondheidszorg, overheid en zakelijke dienstverlening. Zij werken aan uiteenlopende vragen, variërend van managementteams opleiden tot ambitieuze groepen trainees trainen en teams begeleiden die vastgelopen zijn in het contact en de samenwerking met elkaar.

Vragen waarvoor je bij ons terecht kunt, zijn:

 • teamcoaching en -ontwikkeling;
 • ontwikkelen en uitvoeren van management development programma’s
 • trainingen voor persoonlijke ontwikkeling in je professionele rol;
 • trainingen rondom effectieve communicatie en samenwerking;
 • training en begeleiding van managementteams;
 • begeleiding van teams die vastgelopen zijn;
 • trainingen over duurzame inzetbaarheid van medewerkers (werkdruk, stress en verzuim);
 • supervisie en coaching;
 • ontwikkelen en uitvoeren van traineeprogramma’s;
 • intervisietraining en -begeleiding.

We geven onze TA opleidingen ook incompany.

Onze werkwijze

Een goed begin is het halve werk!
TA academie ziet jou als partner. Samen geven we vorm aan de doelen en inhoud van de training en begeleiding. Wij verkennen met jou wat er speelt, welke vragen, beelden en verwachtingen er zijn en welke doelen je wilt bereiken. Daar zijn we zorgvuldig in. Helderheid over wat wel en niet haalbaar is en wie welke rol heeft in deze fase van contact en contract, zijn voorwaarden voor een succesvolle samenwerking. Dit doen we zowel bij korte en krachtige trainingen, als bij langdurige ontwikkeltrajecten. Uit ervaring weten we namelijk dat een goed begin het halve werk is!

Werken in het hier en nu is de kracht van de TA academie. Wat er tijdens de bijeenkomsten gebeurt, gebruiken we als leer- en werkmateriaal. De leervragen en werksituatie van de deelnemers vormen daarbij een belangrijk vertrekpunt. We maken gebruik van hetgeen deelnemers inbrengen en hetgeen zich aandient. Dat is bijzonder effectief en soms ook spannend. De verschillende TA concepten zijn ondersteunend aan de verandering die jij in jouw organisatie wilt bewerkstelligen.

Welke vorm past jouw organisatie?
Wij maken al onze programma’s op maat. Daarbij zoeken we altijd naar een vorm die past bij de vraag en jouw organisatie. Hierbij kun je denken aan werkvormen als:

 • werken met ervaringsoefeningen;
 • werken met groepsdynamiek waarbij een laboratoriumsetting gecreëerd wordt waarin geëxperimenteerd kan worden;
 • vaardigheden trainen;
 • met behulp van theoretische modellen een analyse van een situatie maken;
 • werken rondom casuïstiek en collegiale consultatie;
 • werken met (mini)organisatieopstellingen;
 • ‘bodywork’ en non-verbale oefeningen;
 • experimenteren met nieuw gedrag in concrete situaties.

Op de grens gebeurt het
Wij geloven dat groei en ontwikkeling plaatsvinden op de grens. Individuele ontwikkeling is aan de orde als iemand zijn of haar grenzen verlegt, dingen gaat doen die hij of zij eerder niet kende of misschien niet durfde. Groepsontwikkeling is gebaat bij erkenning van grenzen en bij experimenteren met gedrag waarmee de grenzen worden onderzocht. Veel ‘gedoe’ in organisaties is ‘gedoe’ over grenzen en gaat over vragen als: wie heeft hier (werkelijk) de leiding? Waar houdt mijn rol op en begint de rol van de ander? Hoe kan ik collega’s mee krijgen? In hoeverre wil/mag/kan/moet/durf ik mijn plek in te nemen?

Onze ervaren trainers nodigen je uit steeds een stapje verder te gaan dan je eigenlijk durft. Daarbij faciliteren we het delen van kwetsbaarheid en de worsteling met je rol. We stimuleren om successen te delen zodat professionele intimiteit mogelijk wordt. Onze trainers hebben hier ruime ervaring mee en creëren een klimaat waarin je veilig kunt experimenteren en leren.

Resultaat

Autonomie bevorderen
Werken met TA bevordert autonomie en helpt een gezond werkklimaat te creëren. Het past daarom uitstekend bij de taken die bedrijven en organisaties in de 21ste eeuw voor zich zien: vanuit contact en samenwerking oplossingen vinden voor complexe hedendaagse problemen. Voor de individuele medewerker of leidinggevende betekent dat verantwoordelijkheid nemen en eigenaarschap oppakken. Mensen en organisaties zijn succesvol als zij hun volledige potentieel gebruiken en autonomer worden in hun rol.

“Met behulp van TA hebben jullie een veiligheid gecreëerd waarin ik heb durven zeggen wat ik denk en voel in contact met collega’s. En dat heeft mij verder geholpen in mijn rol als leidinggevende!” - Rita, leidinggevende gezondheidszorg

“De samenwerking tussen onze organisaties is inspirerend: TA academie is bevlogen en wij zijn bevlogen. Lekker in de flow betekenisvol werk doen voor een veranderende en moderniserende overheid! Prachtig!” - Rebecca van de Lagemaat, directeur Newpublic.

“Ik overdrijf niet als ik zeg dat de kennismaking met TA mijn leven veranderd heeft. Niet omdat het totaal nieuw en wereldschokkkend is, maar juist doordat het zo goed aansluit bij wat er al is. Ik heb concepten leren kennen die me helpen om mijn sterke kanten naar voren te halen en mijn moeilijke kanten in de ogen te kijken.” - Laura, trainee gemeente.

“Wat een fijne en waardevolle sessie vandaag! Ik heb het hele stuk naar huis met een grote glimlach gereden! Wat ben ik ontzettend trots op de stappen die ik heb gezet en op de overwinningen op mezelf! Ik ga vol vertrouwen het nieuwe schooljaar tegemoet.” - Sandra, leidinggevende ROC

Ben jij opzoek naar een website webshop of e-learning?

Website

Korte intro over het pakket, Vervolgens de inhoud er onder.

Webshop

Korte intro over het pakket, Vervolgens de inhoud er onder.

E-learning

Korte intro over het pakket, Vervolgens de inhoud er onder.

Met het versturen van dit formulier geef je toestemming aan ons om via deze gegevens contact met je te zoeken. Wil je weten hoe wij met jouw ingevulde gegevens omgaan, lees hier onze privacyverklaring.