Injuncties

< Alle onderwerpen

Injuncties (als onderdeel van script) zijn boodschappen die ouders aan hun kind geven vanuit hun Kind-egotoestand op momenten dat ze ongelukkig, angstig, woedend of teleurgesteld zijn. Het kind trekt op basis van deze boodschappen zijn/haar conclusie en neemt een besluit. Het kind legt zich met de injuncties in feite zelf een verbod of een beperking op. 

Gebieden van injuncties

Bob en Mary Goulding (1976) hebben de belangrijkste gebieden waarop we injuncties kunnen hebben geïnventariseerd:

 • Besta niet (je bent niet gewenst, je had er niet moeten zijn)
 • Wees niet belangrijk (anderen gaan voor, jouw mening doet er niet toe)
 • Wees jezelf niet (je bent van het verkeerde geslacht)
 • Wees geen kind (gedraag je verantwoordelijk en als volwassene; vaak het oudste kind)
 • Groei niet op (blijf altijd mijn kindje; vaak het jongste kind)
 • Hoor er niet bij (je bent het buitenbeentje, jij telt niet mee)
 • Kom niet dichtbij (kom niet fysiek of emotioneel te dichtbij; vertrouw op niemand)
 • Wees niet gezond of normaal (door abnormaal te doen of ziek te zijn krijg je aandacht)
 • Denk niet (denk niet zelfstandig na, wij ouders weten overal raad op)
 • Voel niet (geen emoties graag)
 • Doe niet (het is veiliger om helemaal niets te doen)
 • Heb geen succes (je doet ook nooit iets goed)
 • Heb geen behoefte (jij hebt niks te willen, de behoeften van anderen gaan voor)

De drenkeling

Het onderstaande diagram ‘De drenkeling’, ontwikkeld door Adrienne Lee (Tilney, 1998), laat de samenhang tussen drivers en stoppers (injuncties) zien. De drivers houden in eerste instantie het hoofd boven water van de persoon die bijna verdrinkt en daarna wordt de stopper (injunctie) voelbaar en deze trekt de persoon naar beneden. Drivers zijn een manier om de pijn van de stoppers niet te voelen. Zo kan iemand bijvoorbeeld handelen naar ‘zolang ik anderen een genoegen doe, voel ik het verdriet over mijn eigen stopper (injunctie) ‘besta niet’ minder. Of ‘zolang ik maar mijn best doe, vermijd ik mijn stopper (injunctie) ‘heb geen succes’.

Bronnen

Goulding, R. & McClure Goulding, M. (1976). Injunctions, decisions and redecisions. Transactional Analysis Journal, 6(1), 41-48.

 

Introductieleergang Transactionele Analyse

Wat is Transactionele Analyse (TA)? Zou het iets voor mij zijn? En wat leer ik dan? Voor iedereen die nieuwsgierig is en wil kennismaken met TA is er de introductieleergang TA. Deze is zowel online als fysiek te volgen.

Introductieleergang
Online introductieleergang