Kleine professor

< Alle onderwerpen

Met de ‘Kleine Professor’ (Stewart & Joines, 1996) wordt binnen TA je intuïtie bedoeld. Het deel van jou waarmee je in het hier en nu feilloos aanvoelt, ziet of weet: ‘deze persoon verdraait de zaak, zij neemt me niet serieus’ of ‘mijn collega heeft behoefte aan wat aandacht (gezien worden)’.

De energie die bij de Kleine Professor hoort, is de energie van de nieuwsgierigheid, het experimenteren en het creëren.

​De Kleine Professor ontwikkelt zich vanaf de leeftijd van een half jaar tot ongeveer anderhalf jaar toen je als kind – volgens je eigen, kinderlijke logica – probeerde te begrijpen welk gedrag je ouders en andere mensen van je verwachten. Waar kreeg je liefdevolle aandacht voor en wat moest je juist niet doen? De basis van al je strategieën om problemen op te lossen is gelegen in deze vroege kindertijd. Je strategieën gericht op oplossingen veranderen en ontwikkelen zich naarmate je als kind opgroeit. Als klein kind wil je de wereld om je heen onderzoeken. De manier waarop je dat doet is niet wat volwassenen ‘logisch’ noemen. Je gaat meer op je intuïtie en directe indrukken af. Tegelijkertijd leer je nieuwe dingen veel sneller dan welke volwassene dan ook. Stewart en Joines noemde dit vermogen de ‘Kleine Professor’.

Verdieping

Binnen het Structurele Model van de tweede orde is de ‘Kleine Professor’ de Volwassene in Kind, aangeduid met V1. Een pasgeboren baby is voornamelijk ervaringsgericht en somatisch functionerend (K1). Al heel snel ontwikkelt een baby een basale wijze van rationeel denken en kan het zintuiglijk ervaringen vertalen in handelingen. Zo herkent een baby van drie dagen oud bijvoorbeeld de geur van de melk van de moeder. Dit is het begin van de Volwassene (V1) in het Kind (De Graaf en Thunnissen, 2013).


Bronnen

Thunnissen, M. en De Graaf, A. (red.) (2013), Leerboek Transactionele Analyse. Utrecht: De Tijdstroom.
Stewart, I. & Joines, V. (2012). TA Today. A New Introduction to Transactional Analysis ( 2nd ed.). Chapel Hill: Lifespace Publishing.
Clarke, S (2012). Clarke’s Dictionary of Transactional analysis: Peace Imprints

Introductieleergang Transactionele Analyse

Wat is Transactionele Analyse (TA)? Zou het iets voor mij zijn? En wat leer ik dan? Voor iedereen die nieuwsgierig is en wil kennismaken met TA is er de introductieleergang TA. Deze is zowel online als fysiek te volgen.

Introductieleergang
Online introductieleergang