Natuurlijk Kind (NK)

Onderdeel van het Communicatiemodel, het OVK-model (Ouder-Volwassene-Kind), is het Natuurlijk Kind (NK). Het is een van de vijf ego-toestanden van het Functionele Model. Eric Berne, de grondlegger van de TA,  gaf deze ego-toestand destijds aan met het Vrije Kind. De Graaf en Thunnissen (2012) hebben later de term Natuurlijk Kind geïntroduceerd. Met deze term kozen zij voor een meer neutrale benaming ten opzichte van het oorspronkelijk gebruikte Vrije Kind. 

Het Natuurlijk Kind wordt gekenmerkt door activiteiten als basisgevoelens uiten, over de toekomst fantaseren, beeldende expressie, smakken, samen muziek maken, zingen, dansen, spelen en sporten (De Graaf & Kunst, 2005).

Het Natuurlijk Kind kent een plus- en een minkant: NK-positief en NK-negatief.

NK-positief

Natuurlijk Kind positief kan spontaan, authentiek en levenslustig zijn. Het heeft te maken met creativiteit en spontaniteit, met het uiten van authentieke emoties (boos, bang, blij, bedroefd en body feelings). Stel dat je als kind besloot je aan je ouders aan te passen door nooit te laten merken dat je boos was. Later in je leven volg je wellicht onbewust dezelfde strategie. Het opkroppen van woede kan ertoe leiden dat je je fysiek gespannen of depressief voelt. Stel dat je besluit jezelf toe te staan om woede te mogen uiten: je mobiliseert eindelijk de ongecensureerde energie vanuit het Natuurlijk Kind die je jaren hebt ingehouden. Waarschijnlijk zal je daarna merken dat je je prettiger en meer ontspannen voelt. Het vrij maken van de energie van het Natuurlijk Kind maakt dat we weer contact kunnen maken met onze authentieke emoties en behoeften. Door wat we vaak ook in de loop van onze opvoeding en leven hebben afgeleerd, vraagt het in persoonlijke ontwikkeling en groei vaak om en hernieuwde kennismaking met ons Natuurlijk Kind.

NK-negatief

Natuurlijk Kind negatief kan roekeloos en egocentrisch zijn. Het kan ook ongeremd zijn door ongepast gedrag te vertonen zoals schelden, boeren en winden laten in gezelschap (in een cultuur waar dat niet passend is) en excessief drinken. Je kunt ook ongeremd zijn in de zin van het overtreden van regels in het verkeer, te hard rijden of door rood rijden, je niet houden aan afspraken en regels binnen het gezin of een organisatie.

Bronnen

Berne, E. (1963), The structure and dynamics of organizations and groups. Philadelphia: J.B.Lippincott Co.
De Graaf, A. en Kunst, K. (2005), Einstein en de kunst van het zeilen (7e druk). Amsterdam: SWP.
Thunnissen, M. en De Graaf, A. (red.) (2013), Leerboek Transactionele Analyse. Utrecht: De Tijdstroom. 

TA Opleidingen

Persoonlijke Groei & Professionele Ontwikkeling

Wil je jouw persoonlijke groei en je professionele ontwikkeling echt aangaan? Dan biedt de driejarige TA opleiding Persoonlijke Groei & Professionele Ontwikkeling je alle mogelijkheden. 

Management & Organisatieontwikkeling

De opleiding is bestemd voor professionals die in hun werk te maken hebben met vraagstukken omtrent effectieve beïnvloeding van mensen en systemen.

Coaching & Counseling

Deze opleiding is geschikt voor praktiserende coaches en/of counselors en voor professionals voor wie coaching een belangrijk onderdeel van het werk is.

Ben jij opzoek naar een website webshop of e-learning?

Website

Korte intro over het pakket, Vervolgens de inhoud er onder.

Webshop

Korte intro over het pakket, Vervolgens de inhoud er onder.

E-learning

Korte intro over het pakket, Vervolgens de inhoud er onder.

Met het versturen van dit formulier geef je toestemming aan ons om via deze gegevens contact met je te zoeken. Wil je weten hoe wij met jouw ingevulde gegevens omgaan, lees hier onze privacyverklaring.