Natuurlijk Kind (NK)

< Alle onderwerpen

Onderdeel van het Communicatiemodel, het OVK-model (Ouder-Volwassene-Kind), is het Natuurlijk Kind (NK). Het is een van de vijf ego-toestanden van het Functionele Model. Eric Berne, de grondlegger van de TA,  gaf deze ego-toestand destijds aan met het Vrije Kind. De Graaf en Thunnissen (2012) hebben later de term Natuurlijk Kind geïntroduceerd. Met deze term kozen zij voor een meer neutrale benaming ten opzichte van het oorspronkelijk gebruikte Vrije Kind. 

Het Natuurlijk Kind wordt gekenmerkt door activiteiten als basisgevoelens uiten, over de toekomst fantaseren, beeldende expressie, smakken, samen muziek maken, zingen, dansen, spelen en sporten (De Graaf & Kunst, 2005).

Het Natuurlijk Kind kent een plus- en een minkant: NK-positief en NK-negatief.

NK-positief

Natuurlijk Kind positief kan spontaan, authentiek en levenslustig zijn. Het heeft te maken met creativiteit en spontaniteit, met het uiten van authentieke emoties (boos, bang, blij, bedroefd en body feelings). Stel dat je als kind besloot je aan je ouders aan te passen door nooit te laten merken dat je boos was. Later in je leven volg je wellicht onbewust dezelfde strategie. Het opkroppen van woede kan ertoe leiden dat je je fysiek gespannen of depressief voelt. Stel dat je besluit jezelf toe te staan om woede te mogen uiten: je mobiliseert eindelijk de ongecensureerde energie vanuit het Natuurlijk Kind die je jaren hebt ingehouden. Waarschijnlijk zal je daarna merken dat je je prettiger en meer ontspannen voelt. Het vrij maken van de energie van het Natuurlijk Kind maakt dat we weer contact kunnen maken met onze authentieke emoties en behoeften. Door wat we vaak ook in de loop van onze opvoeding en leven hebben afgeleerd, vraagt het in persoonlijke ontwikkeling en groei vaak om en hernieuwde kennismaking met ons Natuurlijk Kind.

NK-negatief

Natuurlijk Kind negatief kan roekeloos en egocentrisch zijn. Het kan ook ongeremd zijn door ongepast gedrag te vertonen zoals schelden, boeren en winden laten in gezelschap (in een cultuur waar dat niet passend is) en excessief drinken. Je kunt ook ongeremd zijn in de zin van het overtreden van regels in het verkeer, te hard rijden of door rood rijden, je niet houden aan afspraken en regels binnen het gezin of een organisatie.

Bronnen

Berne, E. (1963), The structure and dynamics of organizations and groups. Philadelphia: J.B.Lippincott Co.
De Graaf, A. en Kunst, K. (2005), Einstein en de kunst van het zeilen (7e druk). Amsterdam: SWP.
Thunnissen, M. en De Graaf, A. (red.) (2013), Leerboek Transactionele Analyse. Utrecht: De Tijdstroom. 

Introductieleergang Transactionele Analyse

Wat is Transactionele Analyse (TA)? Zou het iets voor mij zijn? En wat leer ik dan? Voor iedereen die nieuwsgierig is en wil kennismaken met TA is er de introductieleergang TA. Deze is zowel online als fysiek te volgen.

Introductieleergang
Online introductieleergang