OK Corral (OK kwadrant)

Het OK Corral (OK kwadrant) vertegenwoordigt vier standpunten, vier levensposities, over onszelf en anderen. Het kwadrant weerspiegelt welke positie we innemen ten opzichte van het leven. Andere auteurs spreken van existentiële posities of basisposities. Julie Hay spreekt heel treffend over ‘vensters op de wereld’. Elk mens gebruikt ‘het venster waardoor hij kijkt’ om conclusies te trekken over wat hij ziet in zichzelf en anderen, zijn besluiten te nemen en vervolgens eigen gedrag te rechtvaardigen. Eric Berne stelt dat het jonge kind al vroeg in zijn ontwikkeling bepaalde overtuigingen over zichzelf en de mensen om zich heen heeft. Deze overtuigingen kunnen als volgt worden samengevat:

  1. Ik ben OK
  2. Ik ben niet-OK
  3. Jij bent OK
  4. Jij bent niet-OK

Franklin Ernst (1971) wijst erop dat elk van de levensposities in het volwassen leven zijn neerslag vindt in een bepaalde manier van sociale omgang. Hij noemt dit een operatie. De namen van de vier operaties worden weergegeven met hulp van de OK Corral, naar de analogie van een ranch waar de paarden zich in een ‘corral’, een buitenbak, bevinden. 


+/+ Ik ben OK / Jij bent OK. Dit is het gezonde venster. Je bent er op uit om in het leven en in werk het goed te doen, naar je zin te hebben en samen te werken met anderen. Je stelt vragen en pakt problemen constructief aan. In dit venster praat je met en luister je naar elkaar. Het denken is gebaseerd op feiten uit het hier en nu. Je streeft naar overeenstemming met anderen, weegt alternatieven en ben je bewust van persoonlijke behoeften en die van anderen. Je bent vriendelijk voor je omgeving.

Vier vensters

-/+ Ik ben niet OK / Jij bent OK. Wie door dit venster kijkt voelt zich vaak hulpeloos en machteloos. Je bent onzeker over je eigen kwaliteiten en hebt de neiging tegen anderen op te kijken. Met deze basale houding ben je meestal aardig, luisterend, weinig eisend, en gericht op de ander. Je ontleent kracht aan acceptatie en geliefd zijn. De neiging bestaat om een comfortabele positie te creëren, conflicten te vermijden en problemen toe te dekken. Anderen hebben van jou vaak weinig last, dat lijkt gemakkelijk maar daar schuilt een valkuil in als het gaat om echte resultaten boeken. Je hebt namelijk weinig moed om gevoelens en meningen te uiten en op basis hiervan te handelen. 

+/- Ik ben OK / Jij bent niet OK. Als je door dit venster kijkt, zal je bij problemen vooral je gelijk willen halen en de eventuele schuld vooral bij anderen leggen. Dat geeft anderen vaak het gevoel klein gehouden of klein gemaakt te worden. Vaak voelen ze zich door deze houding letterlijk ‘in de min’ gezet. Deze houding creëert afstand. Als je dit gedrag vertoont heeft dit vaak isolement tot gevolg. Of je vindt juist ja knikkers die met je meelopen. Terwijl je ten diepste juist oprechte contacten nodig hebt. De stijl van communiceren is vaak dominant, veeleisend of overdreven hulp biedend. Je schuwt het niet om vervelend over anderen te praten.

-/- Ik ben niet OK / Jij bent niet OK. Wie door dit venster kijkt, toont weinig moed en begrip voor de omgeving. Je bent onzeker over jezelf, maar bekritiseert tegelijkertijd de ander. Je bent je belangstelling voor je omgeving aan het verliezen. Je bent soms cynisch en ziet weinig positiefs meer aan jezelf en aan anderen. Je bent de wanhoop nabij. Je geeft weinig feedback en de feedback die je geeft ontstaat vaak onbedoeld. Kenmerkend is een diepe zucht! Tijd om naar een andere baan of naar andere relaties uit te gaan kijken?

De meeste mensen kennen al deze vier vensters, maar hebben een voorkeursvenster van waaruit ze waarnemen, denken, handelen en voelen. Vanuit dit venster gaan ze om met strooks en met tijdstructurering. En met hulp van dit venster ontwikkelen en bevestigen zij hun Script.

‘Ik ben OK, Jij bent OK’ geeft waarschijnlijk het beste weer waar TA voor staat: het vaststellen en versterken van de enige levenspositie die de kracht en waardigheid van ieder persoon erkent. Het is ook dé positie van waaruit je in staat bent om gezonde relaties aan te gaan die leiden tot wederzijdse groei en ontwikkeling. Transactionele Analyse ziet mensen als in de kern OK en van daaruit in staat tot verandering, groei en heilzame interactie.

Bronnen

Thunnissen, M. & Graaf, I.J.A. de (2013). Leerboek Transactionele Analyse. Utrecht: De Tijdstroom.
Hay, J. (1993). Working it Out at Work, Understanding Attitudes and Building Relationships. Sherwood Publishing.
Stewart, I. & Joines, V. (2012). TA Today. A New Introduction to Transactional Analysis ( 2nd ed.). Chapel Hill: Lifespace Publishing.   

TA Opleidingen

Persoonlijke Groei & Professionele Ontwikkeling

Wil je jouw persoonlijke groei en je professionele ontwikkeling echt aangaan? Dan biedt de driejarige TA opleiding Persoonlijke Groei & Professionele Ontwikkeling je alle mogelijkheden. 

Management & Organisatieontwikkeling

De opleiding is bestemd voor professionals die in hun werk te maken hebben met vraagstukken omtrent effectieve beïnvloeding van mensen en systemen.

Coaching & Counseling

Deze opleiding is geschikt voor praktiserende coaches en/of counselors en voor professionals voor wie coaching een belangrijk onderdeel van het werk is.

Ben jij opzoek naar een website webshop of e-learning?

Website

Korte intro over het pakket, Vervolgens de inhoud er onder.

Webshop

Korte intro over het pakket, Vervolgens de inhoud er onder.

E-learning

Korte intro over het pakket, Vervolgens de inhoud er onder.

Met het versturen van dit formulier geef je toestemming aan ons om via deze gegevens contact met je te zoeken. Wil je weten hoe wij met jouw ingevulde gegevens omgaan, lees hier onze privacyverklaring.