Strooks

< Alle onderwerpen

Het woord strook is afgeleid van het Engelse woord ‘stroke’ dat zowel aai als klap betekent. Binnen de Transactionele Analyse (TA) gebruiken we het woord strook om ‘een eenheid van erkenning’ aan te geven. Strooks zijn van levensbelang. Mensen worden liever uitgescholden dan over het hoofd gezien. Kortom liever negatieve strooks dan helemaal geen strooks.
Strooks zijn er in verschillende soorten en maten:

 

Strooks vormen de krachtigste motivator in het leven. Eric Berne, grondlegger van de TA, zei dikwijls:
‘We do it all for strokes!’

Strookklimaat
Het strookklimaat in het gezin waarin we opgroeiden, is in hoge mate bepalend voor de wijze waarop
we omgaan met de verschillende soorten strooks. Krijgen we een strook die niet past in het
voorkeurspatroon dat we hebben ontwikkeld, dan zullen we die strook waarschijnlijk negeren of
minder krachtig maken. Het intensiteitsniveau van de strooks die mensen nodig hebben, kan sterk
individueel uiteenlopen.

Strookmythes
Claude Steiner beschreef hoe de mythe over strookschaarste een aantal ongeschreven regels
veroorzaakt over het geven en ontvangen van feedback. Het geloof dat mensen slechts in een
beperkte mate strooks kunnen geven en ontvangen, is een belemmerende overtuiging. Met gevolgen
voor de praktijk van alledag. Het in stand houden van de strookmythes draagt ertoe bij dat mensen
aandacht en erkenning tekortkomen. Onderstaande mythes vormen belemmerende overtuigingen
als het gaat om het gezond geven en ontvangen van strooks.

Mythe 1: Geef geen strooks
We geven soms niet de feedback die we zouden kunnen geven omdat we al gauw denken dat de
ander ervan naast zijn schoenen gaat lopen.
Mythe 2: Vraag geen strooks
We geloven dat het antwoord niet oprecht en niet van waarde is als we om (positieve) feedback
moeten vragen terwijl het best kan zijn dat iemand bereid is een strook te geven maar zich geremd
voelt door mythe 1.
Mythe 3: Accepteer geen strooks
We nemen aan dat strooks die zomaar gegeven worden niet zoveel waarde of een oneigenlijke
betekenis hebben vanuit de gedachte: ‘Hij of zij zal wel wat van me willen.’
Mythe 4: Weiger geen strooks
Vrouwen denken soms dat ze opmerkingen over hun uiterlijk moeten accepteren terwijl ze liever als
totale persoon worden gezien. Mannen accepteren soms strooks voor hun kracht en
doorzettingsvermogen terwijl ze liever aandacht krijgen voor hun sensitiviteit.
Mythe 5: Geef jezelf geen strooks
Het typisch Nederlands gezegde ‘Eigen roem stinkt’ is veelzeggend voor deze mythe. Je bent al gauw
een uitslover als je jezelf stevig positief neerzet.
Wil je weten hoe het met jouw strookmythes zit? Vul dan hier de Strookmythes test in.

Bronnen

Steiner, C. (1971). “The stroke economy”, Transactional Analysis Journal 1(3), 9-15.
Steiner, C. (1984). Scripts people live. Transactional analysis of life scripts. New York: Grove Press.

Introductieleergang Transactionele Analyse

Wat is Transactionele Analyse (TA)? Zou het iets voor mij zijn? En wat leer ik dan? Voor iedereen die nieuwsgierig is en wil kennismaken met TA is er de introductieleergang TA. Deze is zowel online als fysiek te volgen.

Introductieleergang
Online introductieleergang