Zoekresultaten

Categorieën​

Zoeken

#1 Wat is TA? “Zie je wel! de TA podcast”

#10 Strooks “Zie je wel!” de TA podcast

#2 Contact maken “Zie je wel! de TA podcast”

#3 Contracteren “Zie je wel! de TA podcast”

#4 Autonomie “Zie je wel! de TA podcast”

#5 De basis van TA (OK-kwadrant) “Zie je wel! de TA podcast”

#6 Egotoestanden (structureel) “Zie je wel! de TA podcast”

#7 Ethiek “Zie je wel! de TA podcast”

#8 Egotoestanden (functioneel model) “Zie je wel! de TA podcast”

#9 TA in groepen “Zie je wel! de TA podcast”

Aangepast Kind (AK)

Onderdeel van het Communicatiemodel, het OVK-model (Ouder-Volwassene-Kind), is het Aangepast Kind (AK). Het is een van de vijf egotoestanden van het Functionele Model (E. Berne, 1966), het model waarmee je waarneembaar gedrag kunt analyseren.  Het Aangepast Kind wordt gekenmerkt door activiteiten als meedoen met anderen, meedenken, samenwerken, gehoorzamen, adequaat reageren op confrontaties, eten wat de […]

Aanklager

De Aanklager is een van de rollen in de Dramadriehoek; een model dat in een oogopslag ineffectieve communicatie tussen mensen begrijpelijk, voorspelbaar en veranderbaar maakt. Naast de rol van de Aanklager heb je de rollen van de Redder en het Slachtoffer. Kenmerkend voor de Aanklager is dat hij/zij alles beter weet en de ander verwijt […]

Autonomie

Autonomieontwikkeling is het doel van TA. Kinderen zijn gebaat bij opvoeders, medewerkers bij leidinggevenden en coachees bij coaches die hen zodanig strooks (erkenning) geven dat hun autonomie wordt bevorderd. Hierdoor zijn zij in staat effectieve relaties aan te gaan, zelfstandig en probleemoplossend te werken en kunnen zij genieten van hun leven en hun werk. Eric […]

Bonusmateriaal: ‘Alice Timmermans en haar liefde voor TA’

Bonusmateriaal: ‘de eenvoud en kracht van TA in het onderwijs’

Bonusmateriaal: ‘Veerkracht in organisaties’

Burn-out begrenzen met TA

Waar individu en organisatie samenkomen Het vertrekpunt voor deze tweedaagse workshop is het boek Transactionele Analyse bij burn-out van Marian Timmermans en Moniek Thunnissen. Moniek en Marian brengen hun kennis en ervaring als psychiater en als organisatieconsultant samen. Waar de meeste theorieën over burn-out de oorzaak zoeken bij het individu òf bij de organisatie, geven […]

Certified Transactional Analyst

Wanneer je een meerjarige TA opleiding met goed resultaat gevolgd hebt, kun je verder studeren voor de internationale certificering in de TA, het CTA certificaat. Dit houdt in dat je wereldwijd erkend wordt als Certified Transactional Analyst (CTA-er), binnen een van de vier werkvelden: Psychotherapy, Organisational, Counseling en Educational. Het leertraject voor deze internationale certificering […]

Coaching & Counseling – Jaar 2

Programma Het tweede leerjaar van de opleiding Coaching & Counseling (C&C) heeft negen lesmodules (tien dagen). De eerste module is een tweedaagse. De overige acht modules duren steeds een dag. Naast de opleidingsdagen werk je met een praktijkopdracht in het coachen van een medestudent en word jij zelf ook gecoacht door een medestudent. Deze coachingsbijeenkomsten […]

Coaching & Counseling – Jaar1

Programma Het eerste leerjaar heeft zeven lesmodules (tien dagen). Drie modules van twee dagen en vier modules van steeds een dag. Kies je voor een leergang van een jaar, dan kun je daarna de afweging maken een tweede leerjaar te volgen voor verdere verdieping. Elk leerjaar vormt een op zichzelf staand geheel waarin je leert […]

Cocreatie

Cocreatieve TA is een relatief nieuwe stroming binnen de TA die de nadruk legt op relaties, gezonde ontwikkeling en de mogelijkheden die cocreatie biedt . Het behoort daarmee tot de school van de relationele TA. De belangrijkste pioniers van cocreatieve TA zijn Graham Summers en Keith Tudor. In 2000 publiceerden zij hun eerste artikel in […]

Communicatiemodel (OVK)

OVK-model Eric Berne ontwikkelde zijn eerste ideeën over het OVK-model (Ouder – Volwassene – Kind) tijdens zijn werk als psychiater voor het Amerikaanse leger. Zijn beoordeling in de tweede wereldoorlog van ongeveer 25.000 soldaten vormde het begin van zijn denken over dit model als mogelijkheid om iemands persoonlijkheid te beschrijven. Hij gaf aan dat elk […]

Contracteren

Lies de Bruijn gaat in deze video in op het TA concept Contracteren en de verschillende lagen waarop je kunt contracteren. Een goed begin is immers het halve werk is, zeker voor een ieder die na een welverdiende zomervakantie weer aan het werk is gegaan!

Dramadriehoek

TA-professional Stephen Karpman is kunstzinnig begaafd en denkt in beelden. Dat is hoe de dramadriehoek ontstond: een model dat in een oogopslag ineffectieve communicatie tussen mensen begrijpelijk, voorspelbaar en veranderbaar maakt. Karpman publiceerde de dramadriehoek in 1968. Het denken over en begrijpen van ineffectieve communicatieve patronen zette de TA wereldwijd op de kaart.  Patronen Een […]

Egogram

In het gedrag van mensen zijn vaak patronen te herkennen die direct te herleiden zijn tot de 5 verschillende egotoestanden: Structurerende Ouder (SO), Voedende Ouder (VO), Volwassene (V), Natuurlijk Kind (NK) en Aangepast Kind (AK). J. Dusay (1972) ontwikkelde het zogenaamde egogram om deze patronen in kaart te brengen. Het egogram is een grafische weergave […]

Egogram test

Met behulp van de onderstaande vragenlijst kun je een digitaal egogram maken. Je kunt in beeld brengen welke ik-toestand in jouw communicatiestijl toonaangevend is en welke je geneigd bent minder in te zetten. Kies bij elke stelling de meest passende uitspraak. In totaal zijn het 40 vragen. Je kunt kiezen uit:  niet passend bij mij; […]

Egotoestanden

Matti Sannen over de wijze waarop je gedrag en communicatie van jezelf èn de ander kunt beïnvloeden.

Embodied Coaching & Psychotherapy

‘Luisteren naar de taal van het lichaam’ Wil je je eigen lichaamstaal en die van je cliënt inzetten als bron van inzicht en sleutel tot verandering? Dan is de opleiding Embodied Coaching & Psychotherapy iets voor jou. In ieders lichaam zitten patronen opgeslagen die ons denken, voelen en handelen bepalen. Met behulp van lichaamswerk leer […]

Eric Berne

Grondlegger van de Transactionele Analyse is de van oorsprong Canadese psychiater Eric Berne (1910-1970). Eric Berne, een pseudoniem voor Eric Lennard Bernstein, werd geboren in Montreal.  Zijn vader was huisarts en zijn moeder schrijfster van beroep. Eric kende een gelukkige jeugd totdat zijn vader overleed toen hij 9 jaar oud was. In zijn latere loopbaan […]

Functional Fluency

Functional Fluency betekent in het Nederlands zoiets als ‘doelmatige stroom’. Functional Fluency is een model dat door Susannah Temple is ontwikkeld vanuit de Transactionele Analyse. Het helpt mensen te kijken naar hun eigen gedrag en naar mogelijkheden om hier verandering in aan te brengen. Het model helpt om ‘doelmatig stromend gedrag’ te ontwikkelen, ofwel: soepel […]

Functional Fluency & TIFF-Provider Licentietraining

De TA academie biedt in samenwerking met Functional Fluency International de officiële TIFF Provider Licentie Training aan. Deze licentie biedt coaches en andere professionele begeleiders een gevalideerd gedragsinstrument om leiders, teams en individuen te begeleiden in hun professionele en persoonlijke groei. Kern van deze groei is het vergroten van autonomie: bewustzijn, spontaniteit en het vermogen […]

Geïntegreerde Volwassene

‘Je hoeft niet ziek te zijn om beter te worden’. Voor Berne (1961) was het realiseren van wat hij noemde ‘een geïntegreerde Volwassene’ het ideaal. Berne zag de geïntegreerde Volwassene als het laatste stadium in de ontwikkeling van de Volwassene ego-toestand. De geïntegreerde Volwassene zorgt ervoor dat je vrij kunt beschikken over alles wat waardevol […]

Herbeslissen

Injuncties

Injuncties (als onderdeel van script) zijn boodschappen die ouders aan hun kind geven vanuit hun Kind-egotoestand op momenten dat ze ongelukkig, angstig, woedend of teleurgesteld zijn. Het kind trekt op basis van deze boodschappen zijn/haar conclusie en neemt een besluit. Het kind legt zich met de injuncties in feite zelf een verbod of een beperking […]

Integratieve Leertherapie

‘Alles heeft betekenis’ Hoe word je de professional die je wilt zijn? Hoe kun je je eigen ervaringen meenemen en effectief gebruiken in je werk? En hoe weet je wanneer en op welke wijze je die ervaringen in kunt zetten? Leertherapie is een krachtig instrument om je eigen professionele ontwikkeling en persoonlijke groei te bevorderen. […]

Intuïtie

Eric Berne definieert intuïtie als ‘knowledge based on experience and acquired through sensory contact with the subject without the ‘intuiter’ being able to formulate himself or others exactly how he came to this conclusion’. Voor Berne speelde intuïtie een belangrijke rol in de ontwikkeling van zijn eerste ideeën over ego-toestanden. Tijdens de Tweede Wereldoorlog was […]

Kleine professor

Met de ‘Kleine Professor’ (Stewart & Joines, 1996) wordt binnen TA je intuïtie bedoeld. Het deel van jou waarmee je in het hier en nu feilloos aanvoelt, ziet of weet: ‘deze persoon verdraait de zaak, zij neemt me niet serieus’ of ‘mijn collega heeft behoefte aan wat aandacht (gezien worden)’. De energie die bij de […]

Literatuur

Leerboek Transactionele Analyse M. Thunnissen & A. de Graaf (red.) De Transactionele Analyse (TA) mag zich verheugen in een toenemende belangstelling in Nederland en Vlaanderen. De TA blijkt voor veel professionals in tal van contexten een uiterst bruikbaar en succesvol werkmodel. Voor het eerst verschijnt er een Leerboek Transactionele Analyse waaraan een groot aantal TA-opleiders […]

Management & Organisatieontwikkeling 1

Het Engelse gezegde ‘There are no such things as organizations, there are only people who behave’ maakt direct duidelijk dat wie een organisatie wil beïnvloeden vooral te maken krijgt met mensen en hun gedrag. En zodra er mensen in het spel zijn, verdwijnt de lineaire causaliteit en is er vooral complexiteit en onzekerheid. In je […]

Management & Organisatieontwikkeling 2

Ben je er ook van overtuigd dat de kwaliteit van werkrelaties de sleutel tot succes is? En wil jij dit als manager, leidinggevende of consultant verder ontwikkelen, dan is het tweede jaar van de Management en organisatieontwikkeling iets voor jou. In het tweede jaar verdiepen we het relationeel werken in de context van groepen. Je […]

Management & Organisatieontwikkeling 3

Wil je je professionele identiteit en vaardigheden in het werken met groepen ontwikkelen? Dan is het derde opleidingsjaar Management en organisatieontwikkeling iets voor jou. Hoe maak je op jouw manier een analyse van een team? Hoe werk je samen met een team aan de onderliggende dynamieken? En hoe inspireer je individuen en teams om een […]

Natuurlijk Kind (NK)

Onderdeel van het Communicatiemodel, het OVK-model (Ouder-Volwassene-Kind), is het Natuurlijk Kind (NK). Het is een van de vijf ego-toestanden van het Functionele Model. Eric Berne, de grondlegger van de TA,  gaf deze ego-toestand destijds aan met het Vrije Kind. De Graaf en Thunnissen (2012) hebben later de term Natuurlijk Kind geïntroduceerd. Met deze term kozen […]

OK Corral (OK kwadrant)

Het OK Corral (OK kwadrant) vertegenwoordigt vier standpunten, vier levensposities, over onszelf en anderen. Het kwadrant weerspiegelt welke positie we innemen ten opzichte van het leven. Andere auteurs spreken van existentiële posities of basisposities. Julie Hay spreekt heel treffend over ‘vensters op de wereld’. Elk mens gebruikt ‘het venster waardoor hij kijkt’ om conclusies te […]

Persoonlijke Groei & Professionele Ontwikkeling – Jaar 1

Wil je jouw persoonlijke groei en je professionele ontwikkeling echt aangaan? Dan biedt de driejarige TA opleiding Persoonlijke Groei & Professionele Ontwikkeling je alle mogelijkheden. Deze SPHBO register opleiding (Post HBO) is onze meest complete TA opleiding. De opleiding beslaat alle TA werkvelden en bied je de gelegenheid om je persoonlijk en professioneel diepgaand te […]

Persoonlijke Groei & Professionele Ontwikkeling – Jaar 2

Persoonlijke Groei & Professionele Ontwikkeling – Jaar 3

Physis

Het begrip ‘physis’ is afkomstig van de Griekse filosoof Heraclitus die leefde van 540 tot 480 voor Christus. Hij gebruikte het om de groeikracht in de natuur aan te geven. Volgens Heraclitus zijn we altijd aan verandering onderhevig. We zijn geen moment hetzelfde. Alles verandert en alles beweegt op weg naar eenheid.  Eric Berne, grondlegger […]

Rebels kind

Het Rebels Kind is onderdeel van het Aangepast Kind negatief, binnen het Communicatiemodel (OVK-model). Het is de manier waarop het Aangepast Kind negatief uitdrukking geeft aan het verzet tegen de verwachtingen en regels van ouders. Het Aangepast Kind zetten we in als we ons conformeren aan de verwachtingen van anderen, de verwachtingen die onze ouders […]

Relational Leertherapie

Samen-Spel

Oefeningen in co-creatieve Transactionele Analyse ‘Hoe creëer jij samen met de ander de ontmoeting?’ Transactionele Analyse zet vanuit haar historie de ontwikkeling van autonomie centraal. In werkelijkheid zijn wij echter altijd en overal nauw verbonden met alles wat er om ons heen is. In deze tijd is dat actueler dan ooit, bijvoorbeeld in gesprekken over […]

Script

Eric Berne beschreef script als het onbewuste levensplan, waarmee mensen hun leven vormgeven en waartoe het jonge kind besluit als gevolg van ouderlijke programmering en ervaringen in zijn jeugd. T. Newton benoemde het script als volgt: ieder van ons creëert in de eerste jaren van het leven een eigen voorgaand verklarend verhaal. Het levert ons […]

Strooks

Het woord strook is afgeleid van het Engelse woord ‘stroke’ dat zowel aai als klap betekent. Binnen de Transactionele Analyse (TA) gebruiken we het woord strook om ‘een eenheid van erkenning’ aan te geven. Strooks zijn van levensbelang. Mensen worden liever uitgescholden dan over het hoofd gezien. Kortom liever negatieve strooks dan helemaal geen strooks. […]

Supervisie

Supervisie zou je kunnen omschrijven als een contractuele relatie tussen de supervisor en supervisee, gericht op het verbeteren van de professionele relaties en effectiviteit van de supervisee. Dit sluit aan bij de definitie van Julie Hay (2007) over de functie van een supervisor: “It is his function to assist the supervisee to reflect on his […]

Symbiose

De theorie rondom symbiose is ontwikkeld door Schiff en haar medewerkers van het Cathexis Instituut. Schiff definieert symbiose als: ‘een relatie waarbij twee of meer individuen zich gedragen alsof ze een enkele persoon vormen’. We maken onderscheid tussen een gezonde en ongezonde (disfunctionele) symbiose. Bij een gezonde symbiose kun je denken aan de relatie tussen […]

Systemisch werkbegeleider vanuit een TA bedding

Nieuwsgierig waar TA en systemisch werk elkaar ontmoeten en aanvullen? Deze opleiding  van 10 dagen leidt je op tot systemisch werkbegeleider vanuit een TA bedding. In de opleiding  maak je kennis met de combinatie van systemisch werken en verschillende TA concepten. Na deze opleiding ben je in staat zelfstandig opstellingen te begeleiden. Dit omvat het […]

TA en hechting

TA en hechting: de verbinding in de therapeutische en coachrelatie Er zijn veel raakvlakken tussen TA en de hechtingstheorie. TA gaat in essentie over gehechtheid. Zo raken existentiële levensposities aan hechtingspatronen, zijn strooks uitingen van hechting binnen een relatie en is script een belangrijk fundament in onze (onbewust) gekozen hechtingsstijl.   Marij Peeters (TSTA), ervaren relatie- […]

TA Introductieleergang (101)

Wat is Transactionele Analyse (TA)? En hoe kan ik dat toepassen in de verschillende rollen die ik heb? Voor iedereen die nieuwsgierig is en wil kennismaken met de kracht, de eenvoud en de praktische toepasbaarheid van TA is er de introductieleergang TA. TA is, eenvoudig samengevat, een theorie over persoonlijkheid, communicatie en verandering. De pijlers […]

TA Introductieleergang (101) online

Wat is Transactionele Analyse (TA)? En hoe kan ik dat toepassen in de verschillende rollen die ik heb? Voor iedereen die nieuwsgierig is en wil kennismaken met de kracht, de eenvoud en de praktische toepasbaarheid van TA is er de introductieleergang TA. TA is, eenvoudig samengevat, een theorie over persoonlijkheid, communicatie en verandering.  De pijlers […]

Tijdstructurering

De komende zomer heb je waarschijnlijk voor een aantal weken de tijd echt aan jezelf. Heb je ernaar verlangd? Maakt het je niet zoveel uit? Dat kan veel zeggen over de manier waarop jij gewend bent je tijd te structureren. Alice Timmermans vertelt welke vormen van tijdsstructurering er zijn. Veel plezier met je vrije tijd […]

Training, Onderwijs & Pedagogiek

De opleiding Training, Onderwijs & Pedagogiek is een TOP-opleiding voor onderwijsprofessionals die TA willen toepassen als pedagogisch concept en didactisch concept in hun onderwijs- en trainingspraktijk! Het programma bevat praktische tools voor het werken met kinderen, leerlingen, studenten, trainees en cursisten. De vertaling naar je eigen werkpraktijk staat in deze opleiding centraal. Direct aanmelden Bekijk […]

Transactionele Analyse

De Transactionele Analyse (TA) is een theorie over persoonlijkheid, communicatie en verandering, ontwikkeld in de jaren 1950-1960. Grondlegger van de Transactionele Analyse is de van oorsprong Canadese psychiater Eric Berne (1910-1970). Berne was een pionier en radicale denker binnen de psychiatrie. Hij ontwikkelde deze diepgaande en systematische theorie om persoonlijke ontwikkeling mogelijk te maken en […]

Voedende Ouder (VO)

Onderdeel van het Communicatiemodel, het OVK-model (Ouder-Volwassene-Kind), is de Voedende Ouder (VO). Het is een van de vijf ego-toestanden van het Functionele Model (E. Berne, 1966). Het model waarmee je waarneembaar gedrag kunt analyseren. De Voedende Ouder wordt gekenmerkt door activiteiten als belangstelling tonen, tijd vrijmaken voor iemand, iets doen voor een ander, luisteren, troosten, […]

Weer verbinding met jezelf en de ander

Door Marij Peeters, TA-professional & gezins- en relatietherapeut In mijn werk als therapeut begeleid ik koppels, individuelen, ouders en kinderen om in een veilige context opnieuw op zoek te gaan naar verbinding. Om ruimte te geven aan zichzelf en anderen, om gehoord en gezien te worden. Met andere woorden om de hechting opnieuw tot stand […]

Werkstijlen

Werkstijlen helpen te kijken naar onze stijl van werken en die van anderen. Over het algemeen helpen werkstijlen ons; het zijn eigenlijk kwaliteiten. Wanneer ze ons niet meer helpen bij ons werk en we onze strategie niet wijzigen, dan gaat de werkstijl ons besturen. We kunnen dan in onze valkuilen stappen. Dit gebeurt vooral als […]

Winnaarsdriehoek

De Winnaarsdriehoek is eigenlijk geen driehoek om de simpele reden dat er geen dynamiek is, laat staan een switch zoals bij de Dramadriehoek.  De Dramadriehoek is een driehoek die de dynamiek tussen de onderlinge posities duidelijk maakt. Als je eenmaal in een van de hoeken belandt dan ‘zoef’ je, voor je weet, langs de benen van […]

Workshop De 7 pijlers van succesvolle teams

Workshop rondom ethiek van Anne de Graaf

Ben jij opzoek naar een website webshop of e-learning?

Website

Korte intro over het pakket, Vervolgens de inhoud er onder.

Webshop

Korte intro over het pakket, Vervolgens de inhoud er onder.

E-learning

Korte intro over het pakket, Vervolgens de inhoud er onder.

Met het versturen van dit formulier geef je toestemming aan ons om via deze gegevens contact met je te zoeken. Wil je weten hoe wij met jouw ingevulde gegevens omgaan, lees hier onze privacyverklaring.