Aangepast Kind (AK)

Onderdeel van het Communicatiemodel, het OVK-model (Ouder-Volwassene-Kind), is het Aangepast Kind (AK). Het is een van de vijf egotoestanden van het Functionele Model (E. Berne, 1966), het model waarmee je waarneembaar gedrag kunt analyseren. 

Het Aangepast Kind wordt gekenmerkt door activiteiten als meedoen met anderen, meedenken, samenwerken, gehoorzamen, adequaat reageren op confrontaties, eten wat de pot schaft, openlijk rebelleren en geduldig in de file staan (De Graaf & Kunst, 2005).

Het Aangepaste Kind kent een plus- en een minkant: AK-positief en AK-negatief. Wanneer iemand zich teveel aanpast vanuit AK-negatief, dan worden behoeften onderdrukt. Anders gezegd: AK-negatief kan een uiting zijn van niet voldane behoeften in contact met anderen. Het uit zich dan bijvoorbeeld in klagen of terugtrekken. Vanuit AK-positief handelt iemand met aandacht voor persoonlijke behoeften en in het algemene belang.

AK-positief

(coöperatief, gehoorzaam, vriendelijk en/of volgend zijn)
Aangepast Kind-positief gebruik je als je bijvoorbeeld bewust kiest voor het conformeren aan de regels van de organisatie waar je werkt of de gemeenschap waar je onderdeel van bent. Je kunt ervoor kiezen je te voegen naar de belangen van een groep of team waar je onderdeel van uitmaakt omdat je dit beter vindt in het algemeen belang, ook als het niet of niet volledig tegemoet komt aan je persoonlijk belang. De positieve kant van AK is ook dat je handelt op basis van procedures en protocollen en je bijvoorbeeld houdt aan de regels in het verkeer. 

AK-negatief

(onderdanig, rebels, klagerig en/of te aangepast)
Vanuit Aangepast Kind-negatief stel je je als slachtoffer op en maak je je afhankelijk van de situatie en van anderen. Als klein kind heb je misschien geleerd dat huilen een effectieve manier was om je zin te krijgen. Als je als volwassene nog steeds reageert vanuit het negatieve Aangepast Kind door te klagen of te huilen, dan misken je jouw mogelijkheid om te vragen wat je nodig hebt. Het AK negatief kent verschillende verschijningsvormen, een daarvan is het Rebelse Kind.

Wij vertonen allemaal regelmatig gedragspatronen vanuit ons negatieve Aangepaste Kind. Een van de doelstellingen van persoonlijke verandering in de Transactionele Analyse is om die achterhaalde patronen uit ons negatieve Aangepaste Kind te vervangen door ander gedrag, waarbij we volledig gebruik maken van onze de vijf egoposities die ons vanuit het functionele model ter beschikking staan. Dat levert effectiviteit op!

Bronnen

Berne, E. (1963), The structure and dynamics of organizations and groups. Philadelphia: J.B.Lippincott Co.
Graaf, A. de & Kunst, K. (2005), Einstein en de kunst van het zeilen (7e druk). Amsterdam: SWP.
Thunnissen, M. & Graaf, A. de (red.) (2013). Leerboek Transactionele Analyse. Utrecht: De Tijdstroom. 

TA Opleidingen

Persoonlijke Groei & Professionele Ontwikkeling

Wil je jouw persoonlijke groei en je professionele ontwikkeling echt aangaan? Dan biedt de driejarige TA opleiding Persoonlijke Groei & Professionele Ontwikkeling je alle mogelijkheden. 

Management & Organisatieontwikkeling

De opleiding is bestemd voor professionals die in hun werk te maken hebben met vraagstukken omtrent effectieve beïnvloeding van mensen en systemen.

Coaching & Counseling

Deze opleiding is geschikt voor praktiserende coaches en/of counselors en voor professionals voor wie coaching een belangrijk onderdeel van het werk is.

Ben jij opzoek naar een website webshop of e-learning?

Website

Korte intro over het pakket, Vervolgens de inhoud er onder.

Webshop

Korte intro over het pakket, Vervolgens de inhoud er onder.

E-learning

Korte intro over het pakket, Vervolgens de inhoud er onder.

Met het versturen van dit formulier geef je toestemming aan ons om via deze gegevens contact met je te zoeken. Wil je weten hoe wij met jouw ingevulde gegevens omgaan, lees hier onze privacyverklaring.