Aanklager

< Alle onderwerpen

De Aanklager is een van de rollen in de Dramadriehoek; een model dat in een oogopslag ineffectieve communicatie tussen mensen begrijpelijk, voorspelbaar en veranderbaar maakt. Naast de rol van de Aanklager heb je de rollen van de Redder en het Slachtoffer.

Kenmerkend voor de Aanklager is dat hij/zij alles beter weet en de ander verwijt dat hij dingen niet goed doet. Hij beschouwt anderen als minderwaardig vanuit de basispositie Ik OK, Jij niet OK. De Aanklager miskent de toegevoegde waarde van anderen, en miskent daarmee een deel van de eigen verantwoordelijkheid.

Voorbeeld:

Een van de teamleden klaagt steen en been over haar collega. Ze zou te veel pauzes nemen, vaak prive bellen en niet bereid zijn een stapje harder te lopen. In de ogen van dit teamlid kan de collega in kwestie niets meer goed doen. Sterker nog, waarom werkt ze er nog?

Gebaseerd op het idee van Acey Choy (1991) staan in de Winnaarsdriehoek de positief tegenovergestelde rollen van de Dramadriehoek centraal. Op die manier blijf je door het venster Ik OK/jij OK kijken. Voor de Aanklager betekent dit dat je expliciet maakt wat je vindt en voelt zonder de ander te kwetsen of af te keuren. Je houdt met je assertieve werkwijze je eigen belangen en die van de ander in het oog.

Introductieleergang Transactionele Analyse

Wat is Transactionele Analyse (TA)? Zou het iets voor mij zijn? En wat leer ik dan? Voor iedereen die nieuwsgierig is en wil kennismaken met TA is er de introductieleergang TA. Deze is zowel online als fysiek te volgen.

Introductieleergang
Online introductieleergang