Rebels kind

Het Rebels Kind is onderdeel van het Aangepast Kind negatief, binnen het Communicatiemodel (OVK-model). Het is de manier waarop het Aangepast Kind negatief uitdrukking geeft aan het verzet tegen de verwachtingen en regels van ouders. Het Aangepast Kind zetten we in als we ons conformeren aan de verwachtingen van anderen, de verwachtingen die onze ouders van ons hebben of later aan die van de leidinggevende op je werk. Het Rebels Kind komt in opstand tegen de verwachtingen van anderen, maar neemt geen autonome besluiten om het anders, op de eigen manier, te doen.

Opstandigheid

Momenten waarop we ons verzetten tegen verwachtingen en regels van anderen vanuit Aangepast Kindnegatief, zijn veelal momenten van een interne strijd om erbij te horen, gewaardeerd te worden en jezelf kunnen zijn. Het Rebelse Kind uit zich vaak in ondergronds verzet: verzet tegen de verwachtingen en regels wordt niet op een open en constructieve manier geuit, uit angst voor de afwijzing van de ander. Een voorbeeld is achter de rug van je moeder om toch een andere weg nemen naar school terwijl dit niet de afspraak was. Zo kun je ook een opdracht van je baas niet op de afgesproken tijd afronden, maar wel doen alsof je je aan de eerdere afspraak houdt. ‘Ik bepaal zelf wel hoe lang ik over een opdracht doe; dat bepaal jij niet voor mij!’

In vroegere TA-literatuur werd deze opstandigheid weergegeven als een afzonderlijk deel binnen het Aangepast Kind. Dit werd het Rebellerend Kind genoemd (Stewart & Joines, 1996). In meer recente TA-literatuur wordt het Rebelse Kind veelal aangeduid als gedragsuiting van het Aangepast Kind-negatief.

Bronnen

Berne, E. (1963), The structure and dynamics of organizations and groups. Philadelphia: J.B.Lippincott Co.
Thunnissen, M. en De Graaf, A. (red.) (2013), Leerboek Transactionele Analyse. Utrecht: De Tijdstroom. 
Stewart, I. en Joines, V. (1996) Transactionele Analyse, het handboek (1e druk). Nottingham, UK and Chapel Hill, USA: Lifespace Publishing.

TA Opleidingen

Persoonlijke Groei & Professionele Ontwikkeling

Wil je jouw persoonlijke groei en je professionele ontwikkeling echt aangaan? Dan biedt de driejarige TA opleiding Persoonlijke Groei & Professionele Ontwikkeling je alle mogelijkheden. 

Management & Organisatieontwikkeling

De opleiding is bestemd voor professionals die in hun werk te maken hebben met vraagstukken omtrent effectieve beïnvloeding van mensen en systemen.

Coaching & Counseling

Deze opleiding is geschikt voor praktiserende coaches en/of counselors en voor professionals voor wie coaching een belangrijk onderdeel van het werk is.

Ben jij opzoek naar een website webshop of e-learning?

Website

Korte intro over het pakket, Vervolgens de inhoud er onder.

Webshop

Korte intro over het pakket, Vervolgens de inhoud er onder.

E-learning

Korte intro over het pakket, Vervolgens de inhoud er onder.

Met het versturen van dit formulier geef je toestemming aan ons om via deze gegevens contact met je te zoeken. Wil je weten hoe wij met jouw ingevulde gegevens omgaan, lees hier onze privacyverklaring.