Werkstijlen test

< Alle onderwerpen

Onderstaande vragenlijst helpt je inzicht te verkrijgen in welke werkstijl het meest passend is bij jou. Kies bij elke stelling een uitspraak die het beste past:

  • ‘past geheel bij mij’
  • ‘past geheel niet bij mij’
  • ‘past soms wel/soms niet bij mij’

In totaal zijn het 25 stellingen.

Bron

De Graaf, A. en Kunst, K. (2005), Einstein en de kunst van het zeilen (7e druk). Amsterdam: SWP.

Introductieleergang Transactionele Analyse

Wat is Transactionele Analyse (TA)? Zou het iets voor mij zijn? En wat leer ik dan? Voor iedereen die nieuwsgierig is en wil kennismaken met TA is er de introductieleergang TA. Deze is zowel online als fysiek te volgen.

Introductieleergang
Online introductieleergang